Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 106, item 12

12 Stemmingen moties Negatief oordeel NVAO over studies in de geesteswetenschappen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het negatief oordeel van de NVAO over 26 studies in de geesteswetenschappen, 

te weten: 

  • -de motie-Van Meenen c.s. over zo snel mogelijk stopzetten van de bekostiging op basis van rendementsafspraken (31288, nr. 400); 

  • -de motie-Beertema over definiëren van de succesfactoren van university colleges (31288, nr. 401); 

  • -de motie-Rog c.s. over studenten compenseren voor schade als gevolg van intrekken van de accreditatie (31288, nr. 402). 

(Zie vergadering van 3 september 2014.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Meenen stel ik voor, zijn motie (31288, nr. 400) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Beertema (31288, nr. 401). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Rog c.s. (31288, nr. 402). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.