Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432849 nr. 25

32 849 Mijnbouw

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, mocht de Minister van Economische Zaken vasthouden aan zijn standpunt over verjaring c.q. de instelling van een noodfonds, meer duidelijkheid te bieden omtrent de toepassing van het noodfonds, inclusief onderbouwing van de Minister over de grootte van het fonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Klever