Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432849 nr. 29

32 849 Mijnbouw

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering aansprakelijkheid voor de gevolgen van de zich thans in de voormalige mijnstreek van ons land openbarende mijnschade afwijst met een beroep op de wettelijke verjaring;

van mening dat dit beroep op verjaring prematuur is nu door deskundigen wordt betoogd dat deze mijnschade een gevolg is van het stoppen met wegpompen van het stijgende mijnwater vanaf 1994;

voorts van mening dat een beroep op verjaring onredelijk is tegenover de burger die geconfronteerd wordt met deze nieuwe mijnschade;

verzoekt de regering om, bij de aanpak van dit probleem afstand te doen van het beroep op verjaring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven