Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432849 nr. 23

32 849 Mijnbouw

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER

Voorgesteld 3 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van synchronisatie van de Nederlandse en Duitse wetgeving op het vlak van aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van mijnbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Klever