Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 61, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 12 maart 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33548, 33129, 33330, 32883, 33062 en 32799 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 14 en 15 maart a.s. te Brussel – 21501-20-765

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 18 en 19 maart 2013 – 21501-32-697

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling en richtlijn Schone energie voor het vervoer – 22112-1576

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening informatie bij geldovermakingen – 22112-1577

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: 4e antiwitwasrichtlijn – 22112-1578

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Europees actieplan detailhandel – 22112-1579

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn ter implementatie van nauwere samenwerking op het gebied van een financiële transactiebelasting – 22112-1580

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel op verzoek lid Toorenburg om een reactie van het kabinet op de brief van burgemeester Van der Laan over de verhouding tussen de provincie en de vervoersregio – 23645-525

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – maart 2013 – 28625-159

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mensenhandel en herbezinning wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche – 28638-97

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken met betrekking tot de strategische landenbenadering migratie – 29344-116

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Migrantenmonitor 2007–2012 – 29407-162

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 7 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek Inspectie Veiligheid en Justitie naar locatie Rotterdam van de Politieacademie – 29628-370

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts – 32440-83

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 7 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport 'Het Nederlandse agrocomplex 2012' – 32637-52

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afweging tussen isolatiemaatregelen en aansluiting op warmtenetten – 32757-58

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Algeheel Beeld Jaarwisseling 2012–2013 – 33400-VI-91

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: 4e spoorpakket – 33546-3

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven

Vergoeding voor operatie oogleden – 2013Z04376

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van G. te O over Zorgen over AWBZ – 2013Z04380

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 6 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over het nieuwe vrijwilligersbeleid van atletiekvereniging RKHAV te Hulst – 2013Z04436

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek van de commissie voor V&J op een burgerbrief inzake het niet toekennen van levensloopbijdragen bij gedeeltelijke WAO-uitkering – 2013Z04460

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op een brief van een burger over gedwongen sterilisatie van vrouwen in Nederland – 2013Z04577

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift van het antwoord op de in de brief van 5 maart 2013 van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) en voor Financiën gestelde vragen met betrekking tot het Woonakkoord – 2013Z04675

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 8 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).