Publicaties over dossier 32289

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ....., houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de liberalisering van het internationaal personenvervoer per trein (Besluit Liberaliseringsrichtlijn) ‘Aanbieding Raad van State’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2012 Staatscourant 2012, 13084 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 nr. 2, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 26 mei 2011 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2011 Staatsblad 2011, 289 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 16 december 2010 tot wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-05-2011 Staatsblad 2011, 218 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123) (32145); - het wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (32289); - het wetsvoorstel Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A) (32368) en 3 andere wetsvoorstellen (32428, 32400 en 32520)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-12-2010 2010-2011 nr. 11, pagina 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over het wetsvoorstel Implementatie Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (32289)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2010 2010-2011 nr. 19, pagina 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 14 december 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  09-12-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 7 december 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  02-12-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (Kamerstuk 32289)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-11-2010 2010-2011 nr. 18, pagina 54 - 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 45; 2010-11-05

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-11-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal