Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20102011-19-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 21501-20
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-11-09
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 16
Identifier h-tk-20102011-19-16
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 16-16
Pskey HAN8651A06
Publicatiedatum 2010-12-20
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 16
Taal nl
Titel Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese top, te weten: de motie-Ormel/Ten Broeke over geen verhoging van de kosten voor ambtelijke en administratieve ondersteuning (21501-20, nr. 487); de motie-Braakhuis c.s. over automatische sancties voor landen die de afspraken uit het Stabiliteits- en Groeipact niet nakomen (21501-20, nr. 488)
Vergaderjaar 2010-2011