Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-5647-5647".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 19637
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-04-23
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5647
Identifier h-tk-20072008-5647-5647
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5647-5647
PS key HAN8280A11
Publicatiedatum 2008-05-14
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 80
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5647
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de asielaanvragen van Chinese asielzoekers, te weten de motie-Kamp houdende het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris (19637, nr. 1195)
Vergaderjaar 2007-2008