Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 59, pagina 3320-3321

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het kabinetsstandpunt inzake Irak, te weten:

- de motie-Halsema c.s. over uitsluiting van Nederlandse steun aan een eventuele aanval op Iran (23432, nr. 222).

(Zie vergadering van 4 april 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.