Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 59, pagina 3320

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wegen, te weten:

- de motie-De Krom/Madlener over nieuwe verplaatsings­middelen (30800 XII, nr. 62);

- de motie-De Krom/Madlener over het openstellen van spitsstroken (30800 XII, nr. 63).

(Zie vergadering van 4 april 2007.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-De Krom/Madlener (30800-XII, nr. 62) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-De Krom/Madlener (30800-XII, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.