Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 59, pagina 3319

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over handhaving SZW, te weten:

- de motie-Fritsma over stopzetting voor het leven van de bijstandsuitkering bij fraude (17050, nr. 333);

- de motie-Fritsma over uitsluiting van bijstandsverstrekking voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (17050, nr. 334);

- de motie-Karabulut c.s. over de verplichting tot certificering volgens NEN 4400 (17050, nr. 335).

(Zie vergadering van 3 april 2007.)

In stemming komt de motie-Fritsma (17050, nr. 333).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (17050, nr. 334).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (17050, nr. 335).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.