Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 34, pagina 2390

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de enquêtecommissie Bouwnijverheid met haar afsluitend verslag (28244, nr. 56).

De voorzitter:

Voor ligt het voorstel om de commissie te dechargeren van haar laatste twee taken, te weten de statusbepaling van de archiefbescheiden en de rapportage van de uitgaven. Op verzoek van de heer Duivesteijn, stel ik evenwel voor om niet vandaag maar over een week over dit voorstel te beslissen, omdat hij aangegeven heeft nog wat tijd te willen hebben om hierover te kunnen praten in de nieuwe tijdelijke commissie Onderzoek naar Infrastructuurprojecten die, zoals u allen weet, onder leiding staat van de heer Duivesteijn.

Daartoe wordt besloten.