Publicaties over dossier 28244

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Informatie-uitwisseling NMa-Belastingdienst, te weten: - de motie-Vos over het ter beschikking stellen van gegevens door de NMa aan de Belastingsdienst (28244, nr. 83); - de motie-Heemskerk over financiële beloning voor het leveren van informatie aan de Belastingdienst (28244, nr. 84)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-10-2004 2004-2005 nr. 10, pagina 474 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over informatie-uitwisseling tussen de NMa en de Belastingdienst

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-10-2004 2004-2005 nr. 8, pagina 404 - 418 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 8 oktober 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  08-10-2004 2004-2005 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over moties, ingediend bij het debat over bouwfraude, te weten: - de motie-Halsema c.s. over een regeling voor klokkenluiders (28244, nr. 78); - de motie-Atsma c.s. over duidelijke wet- en regelgeving en de inventarisatie van de rechtspositie van klokkenluiders (28244, nr. 79)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5915 - 5916 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 30 juni 2004 over de bouwfraude

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5883 - 5885 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over fraude bouwbedrijven, te weten:de motie-Van Vroonhoven-Kok over een analyse van de werking en onderlinge verhouding van de Mededingingswet en de Algemene wet rijksbelastingen (28244, nr. 75)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-08-2004 2003-2004 nr. 91, pagina 5902 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 23 juni 2004 over onderzoek fraude bouwbedrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-07-2004 2003-2004 nr. 89, pagina 5721 - 5723 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over bouwfraude, te weten: - de motie-Depla over meer capaciteit OM voor bestrijding van fraude en corruptie (28244, nr. 61); - de motie-Duyvendak over strafvervolging van het hoofd beheer en onderhoud van de provincie Zuid-Holland (28244, nr. 62)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-03-2004 2003-2004 nr. 54, pagina 3627 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de brief van de minister van Justitie met de reactie van het kabinet naar aanleiding van nieuwe berichten over fraude in de bouw

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2004 2003-2004 nr. 53, pagina 3496 - 3504 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid met haar afsluitend verslag (28244, nr. 56)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-12-2003 2003-2004 nr. 37, pagina 2609 Tweede Kamer der Staten-Generaal