Publicaties over dossier 28244

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (433 kB)

  Advies Raad van State betreffende implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2013 Staatscourant 2013, 4002 Ministerie van Economische Zaken
 2. AMvB Download icon PDF (47 kB)

  Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2011 Staatsblad 2011, 427 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Kamerstuk Download icon PDF (7 kB)

  Enquête Bouwnijverheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 28244, nr. 116 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007; Brief minister over de aanpak van mogelijke kartelvorming door glazenwassers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-07-2007 2006-2007 Kamerstuk 30800-XIII, nr. 71 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (12 kB)

  Enquête Bouwnijverheid; Verslag algemeen overleg van 12 september 2006, over bouwfraude

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 28244, nr. 115 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Enquête Bouwnijverheid; Brief minister ter aanbieding van de brief 'Stand van zaken sanctieprocedures in de bouwsector' van de NMa

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 28244, nr. 114 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (224 kB)

  Stand van zaken sanctieprocedures in de bouwsector

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-09-2006 2005-2006 28244, nr. 114 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Enquête Bouwnijverheid; Brief minister met verzoek om uitstel van antwoord op de vraag vaste comissie inzake de NMa-sanctieprocedure bouwbedrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 28244, nr. 113 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Enquête Bouwnijverheid; Brief minister over rapportage meer en minder werk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 28244, nr. 112 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Enquête Bouwnijverheid; Brief minister over de voortgang in de ontwikkeling van verschillende aanbestedingsprocedures en contractvormen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-2006 2005-2006 Kamerstuk 28244, nr. 111 Tweede Kamer der Staten-Generaal