Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 34, pagina 2388

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het verslag van een algemeen overleg over het wapenexportbeleid, te weten:

- de motie-Karimi c.s. over vergunningplicht voor alle wapendoorvoer (22054, nr. 77).

(Zie vergadering van 2 december 2003.)

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (22054, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.