Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 34, pagina 2391

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de tijdelijke commissie Onderzoek Integratiebeleid over verlenging van het mandaat (28689, nr. 7).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de commissie te besluiten en het mandaat van de commissie te verlengen tot uiterlijk 22 januari 2004.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.