Agenda opgesteld 4 december 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 december

14.00 uur

Woensdag 9 december

10.15 uur

Donderdag 10 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

De Voorzitter: dhr. Rudmer Heerema wenst zijn motie op stuk nr. 44 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-XVI, nr. 43

– de motie-Rudmer Heerema over het openstellen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor de slachtoffers van misbruik in de turnsport

35 570-XVI, nr. 44 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rudmer Heerema c.s. over een financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's

35 570-XVI, nr. 45

– de motie-Westerveld c.s. over een schadefonds voor turnsters met klachten ten gevolge van psychische en fysieke mishandeling

35 570-XVI, nr. 46

– de motie-Westerveld c.s. over hulp aan sporters die te maken hebben gehad met psychische en fysieke mishandeling

35 570-XVI, nr. 47

– de motie-Von Martels/Kuik over spoedig starten met een leefstijlcampagne

35 570-XVI, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Von Martels/Kuik over overleg over randvoorwaarden voor regionale preventiefondsen

35 570-XVI, nr. 49

– de motie-Van Nispen over voldoende financiële middelen voor de sportsector gedurende de coronacrisis

35 570-XVI, nr. 50

– de motie-Van Nispen/Diertens over één landelijk loket voor informatie over de vergoeding van sporthulpmiddelen

35 570-XVI, nr. 51 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over een miljoen extra voor de Reddingsbrigade in 2021

35 570-XVI, nr. 52

– de motie-Diertens c.s. over opleidingen tot GLI-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen

35 570-XVI, nr. 53

– de motie-Diertens c.s. over een plan voor professionalisering van de sportsector

35 570-XVI, nr. 54

– de motie-Diertens c.s. over ondersteuning bij het organiseren van grote sportevenementen op een zo veilig mogelijke manier

35 570-XVI, nr. 55

– de motie-Kerstens over aandacht voor de verschillen tussen inkomensgroepen inzake sport en bewegen

35 570-XVI, nr. 56

– de motie-Kerstens over meer maatwerk voor de sportsector bij coronamaatregelen

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

31 293, nr. 556

– de motie-Kwint over onderzoek naar de effecten van het geheel uit de lumpsum halen van de docent

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs

31 293, nr. 557

– de motie-Van Meenen c.s. over extra middelen voor het basisonderwijs ter beschikking stellen via de methode die is gebruikt voor de werkdrukmiddelen

31 293, nr. 558

– de motie-Van Meenen over het inzetten van sneltesten op scholen zodra die gevalideerd zijn

31 293, nr. 559

– de motie-Van Meenen/Van den Hul over inzetten op stimulering van brede brugklassen, dubbele schooladviezen en latere selectie

31 293, nr. 560

– de motie-Westerveld c.s. over afspraken maken over arbeidsvoorwaarden, contracten en een betere beloning

31 293, nr. 561

– de motie-Kwint over inzicht verschaffen in de omstandigheden waaronder sluiting van scholen of andere onderwijsmaatregelen overwogen worden

31 293, nr. 562

– de motie-Van den Hul over het voorkomen van gedwongen fysieke aanwezigheid van leraren

31 293, nr. 563

– de motie-Rog/Van Meenen over het verbeteren van de ventilatie op scholen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Media

35 570-VIII, nr. 130

– de motie-Kwint over niemand bij de publieke omroep meer betalen dan de WNT-norm

35 570-VIII, nr. 131

– de motie-Kwint over verplichte aansluiting van alle mediabedrijven bij de Geschillencommissie Auteursrechten

35 570-VIII, nr. 132

– de motie-Kwint c.s. over artiesten fatsoenlijk betalen voor hun diensten

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

35 570-IX, nr. 11

– de motie-Alkaya/Nijboer over een afzonderlijke instellingswet voor het Groeifonds

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud»

De Voorzitter: dhr. Van Raan verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 7 in stemming te brengen.

35 327, nr. 4

– de motie-Kröger over een betere juridische bescherming van milieuactivisten, landrechtenverdedigers en inheemse volkeren

35 327, nr. 5

– de motie-Kröger over een Europese coalitie voor EU-wetgeving tegen ontbossing

35 327, nr. 6

– de motie-Kröger over bindende richtlijnen bij het tegengaan van ontbossing

35 327, nr. 7

– de motie-Van Raan over een importverbod op ontbossingsproducten

35 327, nr. 8

– de motie-Van Raan over in kaart brengen van SLAPP

35 327, nr. 9

– de motie-Van Raan over het bevorderen van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen als beleidsprioriteit

35 327, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over bindende due diligence-vereisten opstellen voor financiële instellingen

35 327, nr. 11

– de motie-Van Raan over een plan om klimaatfinanciering op het gewenste peil te krijgen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Personeel/Materieel Defensie

35 570-X, nr. 19

– de motie-Fritsma over uitspreken dat de miljardenaankoop van de F-35-vliegtuigen zeer slecht besteed belastinggeld is

35 570-X, nr. 20

– de motie-Fritsma over financiële compensatie voor de gebreken bij de F-35-vliegtuigen

35 570-X, nr. 21

– de motie-Van den Bosch/Van Helvert over vooroplopen bij het bieden van vrijheid voor feitelijke informatieverschaffing

35 570-X, nr. 22

– de motie-Karabulut/Kerstens over een schaderegeling voor Defensiemedewerkers die ziek zijn geworden door chroom-6

35 570-X, nr. 23

– de motie-Karabulut/Kerstens over het beëindigen van de rijkscoördinatieregeling

35 570-X, nr. 24

– de motie-Van Helvert c.s. over een andere locatie voor de radar zoeken

35 570-X, nr. 25

– de motie-Kerstens/Karabulut over onderzoek naar inkomensverlies door het stoppen van de uitkering gewezen militairen vóór de pensioenleeftijd

35 570-X, nr. 26

– de motie-Kerstens/Karabulut over een standaarduitkering voor medewerkers die met chroom-6 hebben gewerkt

35 570-X, nr. 27

– de motie-Belhaj c.s. over behoud van het Mariniersmuseum in Rotterdam

35 570-X, nr. 28

– de motie-Belhaj c.s. over een commissie voor advies over recht op een uitkering voor wie een aandoening hebben die niet op de ziektelijst staat

35 570-X, nr. 29 (aangehouden)

– de motie-Belhaj over de uitkomst van de blootstellingssimulatie evenwichtig laten meewegen in het ontwerp van de SMART-L-radar

35 570-X, nr. 30

– de motie-Stoffer c.s. over optimaal gebruikmaken van een zelfscheppend Nederlands marinecluster

35 570-X, nr. 31

– de motie-Van Haga c.s. over financiële compensatie voor militairen aan wie op het moment van verhoging van de AOW-leeftijd al functioneel leeftijdsontslag is verleend

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

35 570-X, nr. 33

– de motie-Fritsma over Defensie-inzet voor Nederlandse grenscontroles

35 570-X, nr. 34

– de motie-Fritsma over de militaire bewaking van locaties die gevoelig zijn voor terrorisme uitbreiden

35 570-X, nr. 35

– de motie-Fritsma over een einde aan de mogelijkheid voor Defensiemedewerkers om een tweede nationaliteit te hebben

35 570-X, nr. 36

– de motie-Fritsma over het niet meer spekken van de kas van het Turkse leger met leningen van Defensie

35 570-X, nr. 37

– de motie-Van den Bosch over een dagprogramma op een kazerne voor 18-jarigen

35 570-X, nr. 38

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies

35 570-X, nr. 39

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Belhaj over mogelijke routes van specialisatie van Defensie binnen haar internationale partnerschappen

35 570-X, nr. 40

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. over marineschepen vernoemen naar vrouwen

35 570-X, nr. 41

– de motie-Van Helvert/Kerstens over een commissie voor advies over een aparte chroom-6-regeling

35 570-X, nr. 42

– de motie-Van Helvert/Stoffer over het ondersteunen van het Nederlandse marinebouwcluster met het oog op export

35 570-X, nr. 43

– de motie-Karabulut over het onmiddellijk intrekken van Aanwijzing SG A/978

35 570-X, nr. 44

– de motie-Karabulut over het afzien van deelname aan oefeningen voor het gebruik van een kernwapen

35 570-X, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Karabulut over een onderzoek naar kennis van of betrokkenheid bij misdaden van Australische militairen

35 570-X, nr. 46

– de motie-Karabulut over meer nadruk op de derde hoofdtaak van de krijgsmacht

35 570-X, nr. 47

– de motie-Belhaj over de Nederlandse focus in het strategisch kompas van de EU

35 570-X, nr. 48

– de motie-Kerstens c.s. over de aanbevelingen van de Veteranenombudsman over de wijze van klachtafhandeling

35 570-X, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Kerstens c.s. over het schrappen van een vereiste in de compensatieregeling

35 570-X, nr. 50

– de motie-Kerstens c.s. over een masterplan om het personeelstekort bij Defensie tegen te gaan

35 570-X, nr. 51

– de motie-Kerstens over onderzoeken of Defensie in aanmerking komt voor de werkgarantieregeling

35 570-X, nr. 52

– de motie-Voordewind c.s. over prioriteit voor de werving van personeel om de materiële gereedheid te verbeteren

35 570-X, nr. 53

– de motie-Stoffer over betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Main Ground Combat System

35 570-X, nr. 54

– de motie-Stoffer/Van den Bosch over taakspecialisatie nader uitwerken in de Defensievisie

35 570-X, nr. 55

– de motie-Stoffer/Van Helvert over het realiseren van de NAVO-norm betrekken bij de evaluatie van de Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

35 570-X, nr. 56

– de motie-Öztürk over goede begeleiding van militairen en veteranen met PTSS

35 570-X, nr. 57

– de motie-Öztürk over het AOW-gat van oud-Defensiemedewerkers oplossen

35 570-X, nr. 58

– de motie-Öztürk over een eenmalige bonus voor iedere militair bij Defensie

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

35 570-XVII, nr. 12

– de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over gedurende de coronacrisis geen nieuwe verplichtingen aangaan op het gebied van ontwikkelingssamenwerking

35 570-XVII, nr. 13

– de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over geen cent meer uitgeven aan ontwikkelingshulp

35 570-XVII, nr. 14

– de motie-Weverling/Amhaouch over in uitvoering brengen van het 15/15 actieplan

35 570-XVII, nr. 15

– de motie-Weverling over verplichtende migratieafspraken opnemen in het post-Cotonouverdrag

35 570-XVII, nr. 16

– de motie-Weverling/Alkaya over het door de Europese Unie overnemen van aanbevelingen van de Europese Rekenkamer

35 570-XVII, nr. 17

– de motie-Weverling over Nederlandse bedrijven een centralere rol geven in het OS-beleid

35 570-XVII, nr. 18

– de motie-Weverling over het afbouwen van de OS-status van China in diverse internationale verbanden

35 570-XVII, nr. 19

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. over subsidiëring van maatschappelijke organisaties beoordelen op de kwaliteit van hun programma's

35 570-XVII, nr. 20

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul over aanpassing van het Nederlandse systeem van douanegegevens

35 570-XVII, nr. 21

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het aansporen van Nederlandse kleding- en textielbedrijven om uit Xinjiang te vertrekken

35 570-XVII, nr. 22

– de motie-Kuik over een Nederlandse Global Health Strategie

35 570-XVII, nr. 23

– de motie-Kuik over het uitvoeren van de geplande evaluatie van Product Development Partnerships

35 570-XVII, nr. 24

– de motie-Kuik/Amhaouch over de Afrika Taskforce en een Afrika Strategie voor het komende decennium

35 570-XVII, nr. 25

– de motie-Alkaya c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen Nederlandse ambassades en multinationals zoals Shell

35 570-XVII, nr. 26

– de motie-Alkaya/Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden

35 570-XVII, nr. 27

– de motie-Alkaya over niet bezuinigen op de aanpak van hiv en aids

35 570-XVII, nr. 28

– de motie-Bouali c.s. over EU-maatregelen tegen producten die bijdragen aan de ontbossing van de Amazone

35 570-XVII, nr. 29

– de motie-Bouali over mogelijkheden om het Holland Alumni network te behouden

35 570-XVII, nr. 30

– de motie-Bouali/Alkaya over het ondertekenen van het Charter Diversiteit bevorderen onder organisaties die subsidie ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

35 570-XVII, nr. 31

– de motie-Bouali over het verlagen van de transactiekosten van remittances in Nederland

35 570-XVII, nr. 32

– de motie-Van den Hul/Van Raan over een actieplan om meisjes en vrouwen tegen seksueel geweld te beschermen

35 570-XVII, nr. 33

– de motie-Van den Hul over 25% van de beschikbare middelen alloceren voor lokale maatschappelijke organisaties

35 570-XVII, nr. 34

– de motie-Van den Hul c.s. over minstens 500 kinderen uit Lesbos opnemen

35 570-XVII, nr. 35

– de motie-Voordewind c.s. over toegroeien naar een besteding van 0,7% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking

35 570-XVII, nr. 36

– de motie-Voordewind/Kuik over het voortzetten van de steun aan maatschappelijke organisaties tegen kinderprostitutie

35 570-XVII, nr. 37

– de motie-Van Raan/Alkaya over de onderhandelingen over het EU-China-investeringsverdrag beëindigen

35 570-XVII, nr. 38

– de motie-Van Raan c.s. over een sterkere borging van vrouwenrechten en gendergelijkheid in het imvo-beleid

35 570-XVII, nr. 39

– de motie-Stoffer over het voorkómen van de forse bezuinigingen op het BuHa-OS-budget voor de langere termijn

35 570-XVII, nr. 40

– de motie-Stoffer/Van Haga over voorstellen voor een bilateraal investeringsakkoord tussen de EU en Taiwan

35 570-XVII, nr. 41

– de motie-Stoffer/Voordewind over optimale continuering van de reguliere ontwikkelingssamenwerking met Ethiopië

35 570-XVII, nr. 42

– de motie-Van Haga/Stoffer over een plan tegen oneerlijke concurrentie van bedrijven van buiten de EU

35 570-XVII, nr. 43

– de motie-Van Haga/Baudet over het optimale drempelbedrag voor invoerrechten

35 570-XVII, nr. 44

– de motie-Van Haga/Baudet over het tegengaan van verdere oneerlijke concurrentie in de staalsector door de CO2-invoerheffing

35 570-XVII, nr. 45

– de motie-Van Haga/Van Weerdenburg over geen subsidies voor instellingen die het regeringsbeleid tegenwerken

Stemming

12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

De Voorzitter: dhr. Van den Nieuwenhuijzen wenst zijn motie op stuk nr. 324 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 625, nr. 324 (gewijzigd, was nr. 301 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul over een uitbreiding van de inzet op cash transfers

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

De Voorzitter: mw. Van Brenk verzoekt haar motie op stuk nr. 89 aan te houden.

30 015, nr. 84

– de motie-Laçin c.s. over stoppen met het storten van granuliet tot Arcadis zijn onderzoek heeft afgerond

30 015, nr. 85

– de motie-Laçin c.s. over het zo snel mogelijk herzien van de status van granuliet als grond

30 015, nr. 86

– de motie-Laçin c.s. over het vergroten van de publieke betrokkenheid

30 015, nr. 87

– de motie-Moorlag over lessen trekken en die gebruiken om extra waarborgen in te bouwen

30 015, nr. 90

– de motie-Van Brenk over geen rechtstreekse toegankelijkheid tot de ambtelijke top voor het bedrijfsleven

30 015, nr. 89 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk c.s. over langjarig onderzoek naar de effecten van flocculant onder water

30 015, nr. 88

– de motie-Van Brenk c.s. over het voorzorgsbeginsel als uitgangspunt nemen

30 015, nr. 91

– de motie-Von Martels/Ziengs over een overzicht van maatregelen en de gevolgen ervan voor de handhavingscapaciteit bij de ILT

30 015, nr. 92

– de motie-Van Eijs c.s. over het instellen van een bestuurlijke stuurgroep vóór het verlenen van ontgrondingsvergunningen

30 015, nr. 93

– de motie-Van Eijs/Dik-Faber over meetbare ecologische criteria

30 015, nr. 94

– de motie-Van Esch c.s. over het niet meer toestaan van storten van granuliet en andere bodemvreemde materialen

30 015, nr. 95

– de motie-Van Esch over een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten omtrent de granulietstort

30 015, nr. 96

– de motie-Van Esch/Kröger over een risicoanalyse van punten waar de zorgplicht in de knel komt door economische belangen

30 015, nr. 97

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over het opnemen van alle relevante stoffen in normdocumenten

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

De Voorzitter: mw. Van den Berg wenst haar aangehouden motie op stuk nr. 120 te wijzigen en verzoekt deze vervolgens opnieuw aan te houden.

35 570-XVI, nr. 72

– de motie-Agema c.s. over de borstkankerscreening tweejaarlijks blijven doen

35 570-XVI, nr. 73

– de motie-Agema/Wilders over het terugdraaien van de sluiting van ziekenhuizen

35 570-XVI, nr. 74

– de motie-Agema over het opbouwen van een van rijkswege gefinancierde crisiscapaciteit

35 570-XVI, nr. 75

– de motie-Agema over samenwerking tussen streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen voor de acute zorg

35 570-XVI, nr. 76

– de motie-Agema over het in eigen beheer produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen

35 570-XVI, nr. 77

– de motie-Agema over het beëindigen van de beweging De Juiste Zorg op de Juiste Plek

35 570-XVI, nr. 78

– de motie-Agema over de prognose over herstel van de ziekenhuiszorg fors inkorten

35 570-XVI, nr. 79

– de motie-Agema over een evaluatie van het Zorginstituut

35 570-XVI, nr. 80

– de motie-Agema over het opnemen van herniaoperaties via PTED in het basispakket

35 570-XVI, nr. 81

– de motie-Agema over geen concurrentiebeding voor specialisten die voor zichzelf beginnen

35 570-XVI, nr. 82

– de motie-Agema over geen stijging van de zorgpremies

35 570-XVI, nr. 83

– de motie-Agema over geen afschaling van de ziekenhuiszorg voor levensbedreigende aandoeningen

35 570-XVI, nr. 84

– de motie-Agema over geen afschaling van oncologische zorg

35 570-XVI, nr. 85

– de motie-Agema over de 0% volumegroei in 2022 voor ziekenhuizen loslaten

35 570-XVI, nr. 86

– de motie-Agema over bewerkstelligen dat specialisten die voor zichzelf zijn begonnen niet te maken krijgen met extra kortingen door verzekeraars

35 570-XVI, nr. 87

– de motie-Agema/Wilders over financiële barrières voor zorgmedewerkers wegnemen

35 570-XVI, nr. 88

– de motie-Agema/Wilders over het invoeren van een voltijdbonus in de zorg

35 570-XVI, nr. 89

– de motie-Agema/Wilders over zorgmedewerkers in overheadfuncties overhalen om met behoud van salaris een uitvoerende taak te gaan vervullen

35 570-XVI, nr. 91

– de motie-Agema over bewerkstelligen dat een voltijd werkende zorgmedewerker economisch zelfstandig kan zijn

35 570-XVI, nr. 92

– de motie-Agema over startsalarissen in de zorg omhoog laten gaan door de eerste trede op te heffen

35 570-XVI, nr. 93

– de motie-Agema over de belofte nakomen om het personeelstekort in de zorg in 2022 terug te brengen naar nul

35 570-XVI, nr. 94

– de motie-Agema over exitonderzoeken onder de zorgmedewerkers die jaarlijks de zorg verlaten

35 570-XVI, nr. 95

– de motie-Agema over onderzoek onder zorgmedewerkers om barrières om meer uren te werken weg te nemen

35 570-XVI, nr. 96

– de motie-Agema over administratie in de zorg afschaffen, automatiseren of digitaliseren

35 570-XVI, nr. 97

– de motie-Agema over de deeltijdfactor onder vrijwillige voorwaarden omhoogkrijgen

35 570-XVI, nr. 98

– de motie-Agema over de uitkomsten van het project regelarme instellingen uitvoeren

35 570-XVI, nr. 99

– de motie-Agema over de administratieve verantwoordingslast in de thuiszorg verminderen door over te gaan op één tarief

35 570-XVI, nr. 100

– de motie-Agema over de administratieve lasten in de langdurige zorg verminderen door over te gaan op één tarief

35 570-XVI, nr. 101

– de motie-Agema over het afschaffen van de kilometerregistratie in het Valysvervoer

35 570-XVI, nr. 102

– de motie-Agema over in 2022 voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

35 570-XVI, nr. 103

– de motie-Agema over binnen één jaar 20.000 extra verpleeghuisplekken realiseren

35 570-XVI, nr. 104

– de motie-Agema over de bouwopgave voor de ouderenhuisvesting voor het einde van deze kabinetsperiode in beeld brengen

35 570-XVI, nr. 105

– de motie-Agema over de wenselijkheid van een Minister voor ouderenhuisvesting

35 570-XVI, nr. 106

– de motie-Agema over de zeven treden van de ouderenzorg onderbrengen in één wet

35 570-XVI, nr. 107

– de motie-Agema over de levenslange en levensbrede gehandicaptenzorg onderbrengen in één wet

35 570-XVI, nr. 108

– de motie-Agema/Jansen over een kabinetsstandpunt over medisch-ethische kwesties rond technologische mogelijkheden

35 570-XVI, nr. 109

– de motie-Agema/Kerstens over geen vermindering van uren op de indicatie wegens medisch-specialistische handelingen door ouders

35 570-XVI, nr. 110

– de motie-Agema/Kerstens over een aparte handreiking intensieve kindzorg

35 570-XVI, nr. 111

– de motie-Veldman/Van den Berg over analyseren wat nodig is om het project Regie op registers te versnellen

35 570-XVI, nr. 112

– de motie-Veldman/Van den Berg over onderzoeken of er een wettelijke of beleidsmatige aanpassing nodig is om gegevens voor gezondheidsdoeleinden te hergebruiken

35 570-XVI, nr. 113

– de motie-Laan-Geselschap/Bergkamp over een plan van aanpak om te komen tot een brede langetermijnvisie op de ouderenzorg

35 570-XVI, nr. 114

– de motie-Ellemeet/Renkema over een zorgakkoord met de vakbonden, werkgevers en financiers van de zorg

35 570-XVI, nr. 115

– de motie-Ellemeet/Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen

35 570-XVI, nr. 116

– de motie-Ellemeet/Bergkamp over de Green Deal als instrument evalueren

35 570-XVI, nr. 117

– de motie-Ellemeet/Sazias over het doorbreken van het taboe op de overgang

35 570-XVI, nr. 118

– de motie-Renkema over 45 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen

35 570-XVI, nr. 119

– de motie-Renkema/Ellemeet over de financiële problemen bij medisch onderzoek die voortvloeien uit de coronacrisis goed monitoren

35 570-XVI, nr. 120 (gewijzigd en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Van den Berg c.s. over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag

35 570-XVI, nr. 121

– de motie-Van den Berg/Veldman over dienstapotheken onder de reikwijdte van de AMvB acute zorg laten vallen

35 570-XVI, nr. 122

– de motie-Peters/Terpstra over regelingen voor kinderen die hun ouders willen helpen binnen de volkshuisvesting

35 570-XVI, nr. 123

– de motie-Peters over samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen binnen de ouderenzorg

35 570-XVI, nr. 124

– de motie-Peters/Ploumen over de economisering van burgerinitiatieven tegengaan

35 570-XVI, nr. 125

– de motie-Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement

35 570-XVI, nr. 126

– de motie-Van Gerven/Van den Berg over binnen FAST middelen alloceren voor 100% publieke onderzoeken

35 570-XVI, nr. 127

– de motie-Van Gerven over alle medisch specialisten onderbrengen in loondienst

35 570-XVI, nr. 128

– de motie-Van Gerven over het afschaffen van het eigen risico

35 570-XVI, nr. 129

– de motie-Van Gerven over fysiotherapie in het basispakket

35 570-XVI, nr. 130

– de motie-Van Gerven over tandheelkundige zorg voor volwassenen in het basispakket

35 570-XVI, nr. 131

– de motie-Van Gerven over medisch noodzakelijke zorg opnemen in het basispakket

35 570-XVI, nr. 132

– de motie-Van Gerven over uitspreken dat niet het Zorginstituut Nederland maar het parlement het laatste woord heeft over het basispakket

35 570-XVI, nr. 133

– de motie-Bergkamp c.s. over de financiële ondersteuning van het Expertisecentrum Euthanasie

35 570-XVI, nr. 134

– de motie-Bergkamp/Raemakers over het evalueren van de afschaffing van de Wtcg en de Cer

35 570-XVI, nr. 135

– de motie-Bergkamp/Sazias over een onderzoek naar medicinale cannabis voor specifieke patiëntgroepen

35 570-XVI, nr. 136

– de motie-Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding

35 570-XVI, nr. 137 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp c.s. over het strafbaar stellen van homogenezings- of conversietherapie

35 570-XVI, nr. 138

– de motie-Bergkamp c.s. over onafhankelijk onderzoek naar effectievere bestuurlijke regio-indelingen

35 570-XVI, nr. 139

– de motie-Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker

35 570-XVI, nr. 140

– de motie-Ploumen over een inventarisatie van de werkwijze tijdens de eerste golf van de coronapandemie

35 570-XVI, nr. 141

– de motie-Ploumen/Renkema over een wettelijk takenpakket voor GGD's

35 570-XVI, nr. 142

– de motie-Ploumen over een waarschuwing op websites en in de publieksfolder over gescheurde of lekkende borstimplantaten

35 570-XVI, nr. 143

– de motie-Kerstens over extra inspanningen voor de toegang tot zorg voor kwetsbare mensen

35 570-XVI, nr. 144

– de motie-Kerstens over een plan voor werk in de zorg voor mensen die werkloos worden vanwege de coronacrisis

35 570-XVI, nr. 145

– de motie-Kerstens/Ellemeet over zorgen dat specialisten ouderengeneeskunde in de wijk aan de slag kunnen

35 570-XVI, nr. 146

– de motie-Kerstens over nog in deze kabinetsperiode het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering in de zorg indienen

35 570-XVI, nr. 147

– de motie-Kerstens/Agema over het op korte termijn aanstellen van een bemiddelaar om tot een oplossing te komen voor de intensieve kindzorg

35 570-XVI, nr. 148

– de motie-Kerstens over het voor 1 april 2021 ratificeren van het Facultatief Protocol bij het VN-Gehandicaptenverdrag

35 570-XVI, nr. 149

– de motie-Dik-Faber/Van der Molen over in alle uitingen aandacht besteden aan een «gewoon sterfbed» en de mogelijkheden van palliatieve zorg

35 570-XVI, nr. 150

– de motie-Dik-Faber over het verlagen van de drempels voor publieke inspraak bij het Zorginstituut

35 570-XVI, nr. 151

– de motie-Van Esch c.s. over een adequaat wettelijk instrumentarium om vanuit het voorzorgsbeginsel te kunnen handelen bij zoönosen

35 570-XVI, nr. 152 (aangehouden)

– de motie-Van Esch over in de toelatingsprocedure voor pesticiden standaard verplicht testen op chronische effecten van pesticiden opnemen

35 570-XVI, nr. 153

– de motie-Van Esch over landelijke implementatie van de gezonde schoollunch

35 570-XVI, nr. 154

– de motie-Van der Staaij/Sazias over invulling geven aan de aanbevelingen van de landelijk aanjager respijtzorg

35 570-XVI, nr. 155

– de motie-Van der Staaij/Ellemeet over obstakels rondom de bouw of uitbreiding van verpleeghuizen in kaart brengen

35 570-XVI, nr. 156

– de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over knelpunten op het gebied van de toegankelijkheid en financiering van palliatieve zorg

35 570-XVI, nr. 157

– de motie-Kuzu over bewerkstelligen dat iedere zorgmedewerker minstens één uur per week minder tijd kwijt is aan administratieve lasten

35 570-XVI, nr. 158

– de motie-Kuzu over het initiatief van het Vakkundig Zorg Instituut in Rotterdam landelijk uitrollen

35 570-XVI, nr. 159

– de motie-Kuzu over cultuur sensitieve zorg beter inbedden in curricula

35 570-XVI, nr. 160

– de motie-Kuzu over de bevindingen over cultuursensitieve zorg eindelijk omzetten in beleid

35 570-XVI, nr. 161

– de motie-Kuzu over een totaalverbod op consumptief lachgas

35 570-XVI, nr. 162

– de motie-Sazias over het aantal uren van buurtsportcoaches voor ouderen uitbreiden

35 570-XVI, nr. 163

– de motie-Sazias over meer aandacht voor preventie van ondervoeding bij ouderen

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over ggz/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten/personen met verward gedrag/maatschappelijke opvang/ suïcidepreventie

25 424, nr. 563

– de motie-Sazias over voldoende crisisplekken in alle regio's

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water en wadden

De Voorzitter: mw. Bromet wenst haar motie op stuk nr. 66 te wijzigen en nader te wijzigen en op stuk nr. 68 wijzigen.

Dhr. De Groot wenst zijn motie op stuk nr. 75 te wijzigen en mw. Dik-Faber haar motie op stuk nr. 81. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-XII, nr. 64

– de motie-Van Aalst over de gevolgen van het eigen watermanagement meenemen in de aanpak van droogte

35 570-XII, nr. 65

– de motie-Remco Dijkstra/Geurts over de positie en activiteiten van economische sectoren voldoende borgen

35 570-XII, nr. 66 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan

35 570-XII, nr. 67

– de motie-Bromet over aanpassing van het wettelijke kader en het beleidskader van de Waterwet

35 570-XII, nr. 68 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bromet c.s. over een rechtsgrondslag voor een verbod op toepassing van bestrijdingsmiddelen op verhardingen

35 570-XII, nr. 69

– de motie-Bromet/Moorlag over een gezamenlijke oplossing voor de dijkversterking bij Uitdam

35 570-XII, nr. 70 (aangehouden)

– de motie-Bromet/Renkema over kinderen opnemen in de definitie van «kwetsbare consumenten»

35 570-XII, nr. 71 (aangehouden)

– de motie-Geurts c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse ten aanzien van het waterpeil

35 570-XII, nr. 72

– de motie-Geurts c.s. over in kaart brengen of de KRW-doelen haalbaar zijn

35 570-XII, nr. 73

– de motie-Laçin/Van Brenk over de cybersecurity bij drinkwaterbedrijven actief laten doorlichten

35 570-XII, nr. 74 (aangehouden)

– de motie-Laçin over geen verdere stappen in het vaststellen van indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor pfas

35 570-XII, nr. 75 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Groot/Dik-Faber over jaarlijks rapporteren over de voortgang van het bereiken van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee

35 570-XII, nr. 76

– de motie-De Groot/Dik-Faber over beheer en onderhoud van vispassages in programma's opnemen

35 570-XII, nr. 77

– de motie-De Groot/Bromet over ruimtelijke kwaliteit verbinden met de wateropgave

35 570-XII, nr. 78

– de motie-Moorlag over investeringsprogramma's naar voren halen en versneld realiseren

35 570-XII, nr. 79

– de motie-Moorlag/Bromet over geen concessies aan kwaliteit, functionaliteiten en esthetiek van het project Afsluitdijk

35 570-XII, nr. 80 (ingetrokken)

– de motie-Moorlag over de financiering van investeringen in leveringszekerheid en waterkwaliteit door drinkwaterbedrijven

35 570-XII, nr. 81 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. over een tijdige herziening van de WACC

35 570-XII, nr. 82

– de motie-Dik-Faber/De Groot over de kernwaarden rust, ruimte en stilte uitwerken in criteria

35 570-XII, nr. 83

– de motie-Van Esch/Wassenberg over kwantitatieve en afrekenbare doelen voor de natuurontwikkeling rond het Waddengebied

35 570-XII, nr. 84

– de motie-Van Esch/Wassenberg over scenario's voor het uitfaseren van gas- en zoutwinning

35 570-XII, nr. 85

– de motie-Van Brenk/Laçin over door het Nationaal Cyber Security Centrum uitgevoerde rapportages over de waterschappen en drinkwaterbedrijven naar de Kamer sturen

35 570-XII, nr. 86

– de motie-Van Brenk over belemmeringen voor het toepassen van een evenredige zuiveringsheffing

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

De Voorzitter: dhr. Van Ojik wenst zijn motie op stuk nr. 39 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-VI, nr. 39 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Ojik c.s. over de achterstanden bij de IND voor 1 juli 2021 wegwerken

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 532

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

35 532 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikel I

– amendement Bisschop (7,I) over het schrappen van de beurtelingse verkiezing

– artikel II

– amendement Bisschop (7,II)

– artikel III

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij een voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

35 532, nr. 8

– de motie-Van der Graaf over in de Kieswet bij de restzetelverdeling het systeem van de grootste overschotten hanteren

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

35 533

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 544

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

35 544 (bijgewerkt t/m amendement nr. 3)

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat

– amendement Gijs van Dijk (3) over een jeugdwerkgarantie

– artikel 01

– begrotingsstaat van het gemeentefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen 2019

35 300, nr. 59

– de motie-Van Raan over een inventariserend onderzoek naar het begrip ecocide

Stemming

23. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

De Voorzitter: dhr. Van der Molen wenst zijn motie op stuk nr. 59 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-VIII, nr. 59 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Molen/Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het Nationaal Groeifonds

35 570-XIX, nr. 7

– de motie-Van Raan/Stoffer over financieringsaanvragen voorleggen aan het parlement

35 570-XIX, nr. 8 (ingetrokken)

– de motie-Van Raan/Stoffer over een overzicht van alle projectaanvragen opnemen in de begrotingsstukken

35 570-XIX, nr. 9

– de motie-Van Raan over concrete broeikasgasreductiedoelstellingen opnemen in het toetsingskader

35 570-XIX, nr. 10

– de motie-Van Raan over de Monitor Brede Welvaart opnemen in het toetsingskader

35 570-XIX, nr. 11

– de motie-Van Raan over voorkomen van een negatief effect van projecten op klimaat of biodiversiteit

35 570-XIX, nr. 12

– de motie-Van Raan over uitsluiten dat geld wordt uitgegeven aan de fossiele industrie

35 570-XIX, nr. 13

– de motie-Stoffer over een duidelijk investeringskader in de instellingswet

35 570-XIX, nr. 14

– de motie-Stoffer over het aangaan van extra verplichtingen laten afhangen van het aannemen van de instellingswet

35 570-XIX, nr. 15

– de motie-Nijboer over investeren in het onderwijs

35 570-XIX, nr. 16

– de motie-Nijboer over innovatie in de bouw en woningbouwprojecten

35 570-XIX, nr. 17

– de motie-Alkaya over structureel verankeren van de rol van vertegenwoordigers van werknemers in het beoordelingsproces van investeringsvoorstellen

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en Energie

32 813, nr. 627

– de motie-Beckerman over een goede oplossing voor medewerkers van de Onyx-kolencentrale

32 813, nr. 628

– de motie-Van der Lee/Kröger over de samenhang tussen de duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie in beeld brengen

32 813, nr. 629

– de motie-Van der Lee/Kröger over alvast rekening houden met een grotere opgave voor windenergie op zee

32 813, nr. 630

– de motie-Van der Lee/Kröger over een routekaart aquathermie

32 813, nr. 631

– de motie-Sienot/Dik-Faber over het systeem van Garanties van Oorsprong

32 813, nr. 632 (aangehouden)

– de motie-Sienot over de ontwikkeling van de stadswijk van de toekomst in polder Rijnenburg

32 813, nr. 633

– de motie-Agnes Mulder/Harbers over met onder anderen netbeheerders in gesprek gaan over demonstratieprojecten met waterstof

32 813, nr. 634

– de motie-Agnes Mulder c.s. over knelpunten bij het verzekeren van zon-op-dakprojecten

32 813, nr. 635

– de motie-Van Raan over een moratorium op hout afkomstig uit Estland en Letland

32 813, nr. 636

– de motie-Van Raan over transparant rapporteren over de reële totale CO2-uitstoot

32 813, nr. 637 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over de nationale CO2-heffing meenemen bij de subsidieprijs

32 813, nr. 638

– de motie-Van Raan over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa

32 813, nr. 639

– de motie-Moorlag over alternatieven voor de hinderlijke verlichting op windturbines

32 813, nr. 640

– de motie-Moorlag over het verhogen van de nalevingsgraad voor het bedrijfsleven ten aanzien van energiebesparende maatregelen

Stemmingen

26. Stemmingen in verband met:

35 516

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

35 516 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, aanhef

– amendement Beckerman (9,I) over de tijdelijke huurkorting als een afdwingbaar recht voor huurders (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Beckerman (12,I) over huurgewenning als een afdwingbaar recht voor de huurder (invoegen onderdeel 0A)

  • NB. Indien 9 en 12 beide worden aangenomen, worden de via de amendementsonderdelen 9,I en 12,I in te voegen onderdelen 0A in elkaar verwerkt tot één onderdeel 0A.

– onderdeel A

– amendement Koerhuis (10,I) over dat de maximale duur om woonruimte tijdelijk te verhuren met één jaar wordt verlengd tot maximaal drie jaar (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Beckerman (12,II) (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Beckerman (8,I) over het schrappen van de «inhaalhuurverhoging»

– amendement Beckerman (9,II)

  • NB. Indien 8 en 9 beide worden aangenomen, wordt 8,I niet verwerkt, en vervalt in onderdeel B, onderdeel 2.

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Beckerman (8,II)

– amendement Beckerman (9,III)

– onderdeel D

– amendement Beckerman (12,III) (toevoegen onderdeel E)

– amendement Koerhuis (10,II) (toevoegen onderdeel E)

– artikel I

– amendement Koerhuis (11) over het tijdelijk mogelijk maken om tijdelijke huurovereenkomsten eenmalig te verlengen (invoegen artikel IA)

– artikel II, aanhef

– amendement Beckerman (8,III)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel II

– amendement Beckerman (8,IV)

– artikel III

– artikelen IIIA en IV

– amendement Beckerman (8,V)

– artikel V

– amendement Koerhuis (10,III) (invoegen artikel VA)

– artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

27. Stemming over: motie ingediend bij de Wet tijdelijke huurkorting

35 516, nr. 13

– de motie-Terpstra over het effect van de inhaalhuurverhoging op de huurders monitoren

Stemmingen

28. Stemmingen in verband met:

35 518

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

35 518 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– amendement Nijboer en Smeulders (14,I) over het niet automatisch aflopen van tijdelijke huurcontracten (wijzigen opschrift)

– artikel I, aanhef

– amendement Nijboer en Smeulders (14,II) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Van Otterloo (16,I) over het terugdraaien van het ongedaan maken van de uitzondering van AOW-ers van een inkomensafhankelijke huurverhoging

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Van Otterloo (16,II)

– onderdeel C

– amendement Nijboer en Smeulders (14,III) (toevoegen onderdeel Ca)

– artikel I

– amendement Nijboer en Smeulders (14,IV) (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– artikel III, aanhef

– gewijzigd amendement Beckerman (10) over de verhoging van de inkomensgrens voor toewijzingen van sociale huurwoningen naar anderhalf keer modaal inkomen

  • Indien 10 verworpen:

  • – amendement Nijboer (9) over een onderscheid in inkomensgrenzen tussen eenpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens

    • Indien 10 en 9 verworpen:

    • – amendement Smeulders (8) over een inkomensgrens bij een huishouden van drie personen of meer op niet minder dan € 52.000

– onderdeel A

– amendement Smeulders (15) over de vrije toewijzingsruimte op 15 procent zetten

– onderdeel B

– artikel III

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

35 518, nr. 17

– de motie-Beckerman over een Nibud-onderzoek naar de financiële positie van huurders in de sociale en vrije sector

35 518, nr. 18

– de motie-Beckerman over de capaciteit van de Huurcommissie uitbreiden

35 518, nr. 19

– de motie-Van Eijs over afspraken over de vrije toewijzingsruimte voor corporaties

35 518, nr. 20

– de motie-Van Eijs over het aanpassen van het woningverdeelsysteem ten gunste van lage middeninkomens

35 518, nr. 21

– de motie-Smeulders c.s. over het aanpassen van de systematiek van indexering

35 518, nr. 22

– de motie-Bisschop over oplossingen in kaart brengen voor een onbedoeld effect van de indexering van de inkomensgrenzen

Stemmingen

30. Stemmingen in verband met:

35 570-I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de Koning

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

31. Stemmingen in verband met:

35 570-IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de Staten-Generaal

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

32. Stemmingen in verband met:

35 570-IIB

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

33. Stemmingen in verband met:

35 570-III

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021

– artikelen 1 t/m 6

– departementale begrotingsstaat (IIIA)

– begrotingsstaat inzake agentschap

– begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB)

– begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

34. Stemmingen in verband met:

35 570-IV

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties

– begrotingsstaat van het BES-fonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

35. Stemmingen in verband met:

35 570-V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

35 570-V (bijgewerkt t/m amendement nr. 61)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– amendement Sjoerdsma c.s. (16) over middelen ter ondersteuning van journalisten in nood

– amendement De Roon/Fritsma (61) over het stopzetten van de Nederlandse bijdrage aan het Internationaal Strafhof

– artikel 1

– amendement Sjoerdsma c.s. (18) over middelen t.b.v. government-to-government samenwerking

– amendement Van Helvert c.s. (19) over middelen voor government-to-government samenwerking gericht op capaciteitsopbouw en kennisdeling

– amendement Koopmans c.s. (20,I en II) over middelen voor het gebruik van nieuwe technologieën

– amendement Koopmans c.s. (21,I en II) over middelen voor het bereiken van strategische autonomie

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 6

– amendement Koopmans c.s. (20,III)

– amendement Koopmans c.s. (21,III)

– artikel 7

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

36. Stemmingen in verband met:

35 570-VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

35 570-VI (bijgewerkt t/m amendement nr. 86)

– artikelen 1 t/m 4

– amendement Van Nispen c.s. (86) over het aanwenden van vrijgekomen middelen voor een gedeeltelijke verlaging van griffierechttarieven onder de kantonrechtersgrens (invoegen artikel 4a)

– artikel 5

departementale begrotingsstaat

– amendement Van Raak (6) over extra middelen voor de politie

– amendement Van Nispen (15,I) over extra middelen voor financieel rechercheurs als investering in het afpakken van crimineel verkregen vermogen

– gewijzigd amendement Buitenweg (17,I) over extra middelen voor het TBKK

– artikel 31

– amendement Van Nispen/Van den Berge (10) over verhoging van het punttarief van de sociale advocatuur en verlaging van de eigen bijdrage in de gesubsidieerde rechtsbijstand

– amendement Van Nispen/Van den Berge (11) over extra middelen ter uitbreiding van de capaciteit van de Nederlandse rechtspraak

– amendement Van Nispen/Buitenweg (20,I) over extra middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens

– artikel 32

– amendement Van Nispen/Van den Berge (13) over extra middelen voor het OM

– amendement Van Nispen (15,II)

– gewijzigd amendement Buitenweg (17,II en III)

– amendement Van Nispen/Buitenweg (18,I) over middelen voor het Expertisebureau Online Kindermisbruik

– artikel 33

– amendement Van Nispen/Van den Berge (12) over extra middelen ter bestrijding van recidive

– artikel 34

– amendement Van Nispen/Buitenweg (18,II)

– artikel 36

– amendement Jasper van Dijk (14) over extra middelen voor de IND

– artikel 37

– amendement Van Nispen/Buitenweg (20,II)

– artikel 91

– artikelen 92 en 93

– departementale begrotingsstaat

begrotingsstaat baten-lastenagentschappen

– amendement Jasper van Dijk (14,II)

– begrotingsstaat baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

37. Stemmingen in verband met:

35 570-VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

35 570-VII (bijgewerkt t/m amendement nr. 39)

– artikelen 1 t/m 3

– gewijzigd amendement Koerhuis/Terpstra (37) over digitaal aanvragen van het nieuwe energielabel (invoegen artikel 3a)

– artikel 4

departementale begrotingsstaat

– artikelen 1 en 2

– gewijzigd amendement Nijboer (39,I en II) over extra middelen voor de huurcommissie

– amendement Terpstra/Koerhuis (34) over middelen voor startersleningen

– amendement Smeulders/Nijboer (35) over middelen voor een volkshuisvestingsfonds

– artikel 3

– artikelen 4 t/m 10

– amendement Nijboer (38) over middelen voor het ontwikkelen van een aanvalsplan loden leidingen

– artikel 11

– artikelen 12 en 13

– departementale begrotingsstaat

begrotingsstaat inzake de agentschappen

– gewijzigd amendement Nijboer (39,III)

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

38. Stemmingen in verband met:

35 570-B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021

35 570-B (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikelen 1 en 2

– amendement Van Raak (7,I) over extra middelen voor het gemeentefonds

– artikel 3

– artikel 4

begrotingsstaat

– amendement Van Raak (7,II)

– artikel 1

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

39. Stemmingen in verband met:

35 570-C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

40. Stemmingen in verband met:

35 570-VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

35 570-VIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 139)

De Voorzitter: mw. Kuik wenst het amendement op stuk nr. 29 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– amendement Bisschop/Westerveld (37,I) over verlaging van het afbouwpercentage van de aanvullende beurs (wijziging opschrift)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Bisschop/Westerveld (37,III) (invoegen artikel 3a)

– amendement Bisschop/Westerveld (37,IV)

– artikel 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Van den Berge (16,I) over extra middelen voor de MBO Card

– amendement Van den Berge (17) over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen

– artikel 4

– amendement Van den Hul c.s. (22,I) over werkdrukmiddelen voor HBO en WO

– gewijzigd amendement Futselaar (27,I) over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de coronacrisis

– artikel 6

– amendement Bisschop (18,I) over middelen voor gerichte ondersteuning van het vakgebied Nederlands

– amendement Van den Hul c.s. (22,II)

– amendement Van den Hul/Van den Berge (23) over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten

– gewijzigd amendement Futselaar (27,II)

– amendement Van der Molen/Westerveld (134) over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur

– gewijzigd amendement Van der Molen/Wiersma (138,I) over middelen voor de internationale Neerlandistiek infrastructuur

– artikel 7

– gewijzigd amendement Van der Molen/Wiersma (138,II)

– artikel 8

– amendement Westerveld c.s. (139,I) over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen

– nader gewijzigd amendement Futselaar (34) over middelen voor een tegemoetkoming voor collegegeld

– amendement Bisschop/Westerveld (37,V)

– artikel 11

– artikelen 12 en 13

– amendement Van den Berge (16,II)

– amendement Kwint c.s. (96) over middelen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie

– amendement Kwint c.s. (97) over middelen voor het ondersteunen van een tweetal door de Raad voor Cultuur positief beoordeelde talentontwikkelingsplekken voor de podiumkunsten

– amendement Van den Hul c.s. (98) over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd

– amendement Van den Hul c.s. (99) over middelen voor een stimuleringsfonds bibliotheken

– amendement Van Raan (100) over middelen voor de Sociaal Creatieve Raad

– artikel 14

– artikel 16

– amendement Bisschop (18,II)

– amendement Bergkamp (90) over middelen ter bevordering van de veiligheid van LHBTI personen in Nederland

– artikel 25

– artikelen 91 en 95

– amendement Kwint (24,I) over een structurele salarisverhoging voor leraren in het PO en VO

– amendement Kwint c.s. (25) over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO

– amendement Van den Hul c.s. (31) over gelijkwaardige waardering voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk maken

– amendement Kwint c.s. (33,I) over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020

– artikel 1

– amendement Westerveld c.s. (139,II)

– amendement Kwint (24,II)

– amendement Kwint c.s. (33,II)

– artikel 3

– amendement Kwint c.s. (33,III)

– artikel 9

– artikel 15

– amendement Van den Hul/Westerveld (26) over een solidariteitsfonds voor studenten in mbo, hbo en wo (toevoegen artikel 17)

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat baten-lastenagentschappen

– amendement Bisschop/Westerveld (37,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

41. Stemmingen in verband met:

35 570-IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021

35 570-IX (bijgewerkt t/m amendement nr. 29)

De Voorzitter: dhr. Snels wenst het amendement op stuk nr. 29 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Krol (6,I) over het schrappen van de grondslag voor het Nationaal Groeifonds

– artikel 4

– amendement Krol (6,II)

– artikel 5

– departementale begrotingsstaat (IXB)

– begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

42. Stemmingen in verband met:

35 570-X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

35 570-X (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikel 1

– amendement Fritsma/De Roon (17) over middelen voor oefeningen door het Korps Mariniers

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 13

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

43. Stemmingen in verband met:

35 570-K

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021

35 570-K

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

44. Stemmingen in verband met:

35 570-XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

35 570-XII (bijgewerkt t/m amendement nr. 60)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikel 11

– artikel 13

– amendement Laçin (11,I) over middelen voor een onderzoek om de mogelijkheden voor provinciale vervoersbedrijven te verkennen

– amendement Gijs van Dijk c.s. (13) over het in 2021 tolvrij maken van de Westerscheldetunnel

– artikel 14

– amendement Laçin (11,II)

– amendement Kröger (12,I) over een bedrag voor het op de rails helpen van een aantal nieuwe trajecten voor nachttreinen van en naar Nederland

– artikel 16

– amendement Van Raan (60) over een dekking uit de middelen voor Lelystad Airport ten behoeve van de Sociaal Creatieve Raad

– artikel 17

– artikelen 18 t/m 25

– amendement Kröger (12,II)

– artikel 26

– artikelen 97 t/m 99

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

45. Stemmingen in verband met:

35 570-A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

35 570-A (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

– artikelen 12 t/m 18

– amendement Kröger (9,I) over het bieden van dekking voor een amendement over nachttreinen

– artikel 19

– amendement Kröger (9,II)

– artikel 20

– begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

46. Stemmingen in verband met:

35 570-J

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van het Deltafonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

47. Stemmingen in verband met:

35 570-XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

35 570-XIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 69)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Palland/Amhaouch (11,I) over middelen voor het programma Vervolg Beter Aanbesteden

– artikel 1

– amendement Palland/Amhaouch (11,II)

– amendement Van Raan (69,I) over een extra bedrag voor handhaving van de naleving van de energiebesparingsplicht door gemeenten, RVO, of omgevingsdiensten

– artikel 2

– artikel 3

– amendement Van Raan (69,II)

– amendement Beckerman (7,I) over het oormerken van 20% van de totale opbrengst van de ODE-regeling voor woningverduurzaming

– amendement Van Raan (68) over het terugdraaien van een onttrekking van 680 miljoen uit de SDE+ naar de algemene middelen

– gewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. (12) over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling

– artikel 4

– artikel 5

– amendement Beckerman (7,II) (toevoegen artikel 6)

– artikelen 41 en 42

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

48. Stemmingen in verband met:

35 570-XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

35 570-XIV (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikelen 1 t/m 5

departementale begrotingsstaat

– amendement Futselaar (12,I) over meer budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

– artikel 21

– amendement Futselaar (12,II)

– artikel 22

– amendement Futselaar (12,III)

– amendement Bromet (13) over scholing van bermbeheerders

– artikel 23

– amendement Futselaar (12,IV)

– artikel 24

– artikelen 50 en 51

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

49. Stemmingen in verband met:

35 570-XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

35 570-XV (bijgewerkt t/m amendement nr. 78)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– amendement De Jong/Wilders (14,I) over middelen voor terugdraaien versobering NOW en Tozo

– amendement Van Kent (17) over het ontmoedigen van ontslag bij gebruikmaken van de NOW 3

– artikel 1

– amendement Gijs van Dijk (11) over middelen voor sociaal werkbedrijven

– amendement De Jong/Wilders (14,II)

– gewijzigd amendement Van Kent (18) over middelen voor het opschorten van de partnertoets

– gewijzigd amendement Renkema c.s. (22,I) over middelen voor kinderen in armoede

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 12

– amendement Becker (10) over middelen in te zetten voor aanpak culturele onderdrukking en ondersteuning zelfbeschikking

– amendement Paternotte/Peters (78) over middelen om de kosten van de assessment-procedure te verlagen

– artikel 13

– artikelen 96 en 98

– gewijzigd amendement Gijs van Dijk (20) over middelen voor tijdelijke crisisbanen

– gewijzigd amendement Renkema c.s. (22,II)

– artikel 99

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

50. Stemmingen in verband met:

35 570-XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

35 570-XVI (bijgewerkt t/m amendement nr. 90)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Van Gerven (14,I) over middelen voor een revolverend nationaal geneesmiddelenfonds

– gewijzigd amendement Ploumen/Bergkamp (39) over budget voor de continuering van het programma Gender en Gezondheid

– amendement Ellemeet/Laan-Geselschap (59,I) over structurele financiering van organisatie Zonder Stempel

– amendement Van der Staaij/Dik-Faber (68,I) over middelen voor de voortzetting van het Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie

– amendement Renkema c.s. (70,I) over middelen voor programma's en campagnes

– amendement Renkema/Ellemeet (71) over middelen voor het Expertisecentrum Euthanasie

– amendement Renkema/Kerstens (90,I) over middelen voor winteropvang in de G4-gemeenten

– artikel 1

– amendement Bergkamp/Raemakers (65,I) over middelen t.b.v. slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking

– amendement Van der Staaij/Dik-Faber (68,II)

– artikel 2

– amendement Bergkamp (57) over middelen voor Roze 50+-ambassadeurs

– amendement Bergkamp (58) over middelen voor de Mantelzorglijn

– amendement Renkema (66,I) over middelen voor TOPGGZ-afdelingen

– amendement Van Otterloo/Sazias (69,I en II) over middelen voor verschillende vormen van mantelzorgondersteuning

– amendement Renkema/Kerstens (90,II)

– artikel 3

– amendement Marijnissen c.s. (4) over budget voor de verhoging van het salaris van zorgverleners

– amendement Van Gerven (14,II)

– amendement Hijink c.s. (17) over middelen voor een zorgbonus voor zorgverleners

– amendement Van den Berge/Renkema (42) over middelen voor het creëren van mbo-stages en leerwerkbanen

– amendement Ellemeet/Laan-Geselschap (59,II)

– amendement Van den Berg/Dik-Faber (61) over middelen voor pilots gericht op cross-sectorale gegevensuitwisseling

– amendement Van den Berg/Veldman (63) over middelen voor de inzet en toetsing van gezondheidsapps

– amendement Renkema (66,II)

– artikel 4

– amendement Van Beukering-Huijbregts/Raemakers (18) over middelen voor het verhogen van het subsidiebudget voor kennis en informatiebeleid

– artikel 5

– amendement Van Nispen (40) over extra middelen voor de reddingsbrigades

– amendement Van Nispen (41) over extra middelen voor inclusieve samenspeelplekken

– artikel 6

– artikelen 7 t/m 10

– amendement Bergkamp/Raemakers (65,II)

– amendement Van Otterloo/Sazias (69,III)

– amendement Renkema c.s. (70,II)

– artikel 11

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

51. Stemmingen in verband met:

35 570-XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

35 570-XVII (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– artikelen 1 en 2

– amendement Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen (6,I) over middelen bestemd voor SRGR en hiv/aids

– artikel 3

– amendement Van den Hul/Van den Nieuwenhuijzen (6,II)

– amendement Bouali c.s. (11) over middelen voor opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio

– artikel 4

– amendement Van den Nieuwenhuijzen (9) over middelen zodat aanpak COVID-19 niet ten koste gaat van ontwikkelingssamenwerking

– artikel 5

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

52. Stemmingen in verband met:

35 570-XIX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

35 570-XIX (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– gewijzigd amendement Van der Lee/Snels (18) over het via de andere begrotingen laten verlopen van alle uit het Nationaal Groeifonds vloeiende gelden

– artikel 1

– artikelen 2 en 3

– begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

53. Stemmingen in verband met:

35 567

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

35 567 (bijgewerkt t/m amendement nr. 6)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Ploumen c.s. (6) over middelen voor een zorgbonus voor zorgverleners

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 11

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

54. Stemmingen in verband met:

35 543

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19)

35 543 (bijgewerkt t/m amendement nr. 3)

De Voorzitter: mw. Van den Hul wenst het amendement op stuk nr. 3 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

55. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

35 570-XII, nr. 62 (gewijzigd, was nr. 38)

– de gewijzigde motie-Schonis c.s. over een visie op het spoorgoederenvervoer

56. Debat over de Europese top van 10 en 11 december 2020 met maximumspreektijden van:

10 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66

7 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA

5 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie

2,5 minuten voor de leden Krol en Van Kooten-Arissen.

57. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21 501-32, nr. 1247

58. VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

59. VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

60. VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

61. VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

62. VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

63. VAO Visserij (AO d.d.12/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

64. VAO Natuur (AO d.d. 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

65. VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

66. VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

67. VAO Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 28/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

68. VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35 300-VII, nr. 114) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 257

69. Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (korte derde termijn)

35 202-(R2126)

70. Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie) (1e termijn Kamer)

35 444

71. Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)

35 600

72. Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

35 643

73. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet LNV 20.)

35 556

74. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen

35 585

75. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Langetermijnagenda

15, 16 en 17 december (week 51)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)

– VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 10/09)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30 872, nr. 247)

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VSO Toekomst transgenderzorg (31 010, nr. 295)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 25/11)

– VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VSO Biotechnologie en tuinbouw (27 428, nr. 373)

– VAO Mestbeleid (AO d.d. 014/11)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

– VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32 315, nr. 15)

– VAO Maritiem (AO d.d. 03/12)

35 506 (Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen))

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 521 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

12, 13 en 14 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting)

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 293 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

19, 20 en 21 januari (week 3)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

35 461 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112))

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 613 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof))

35 522 (Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden)

26, 27 en 28 januari (week 4)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

2, 3 en 4 februari (week 5)

– VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

3. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

4. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

5. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

7. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

9. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

10. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

12. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

14. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

15. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

16. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

18. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

19. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

20. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

21. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

22. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

23. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

24. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

25. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

26. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

27. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

28. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

29. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

30. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

31. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

32. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

33. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

34. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

35. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

36. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

37. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

38. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

39. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

40. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

41. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

42. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

43. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

44. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

45. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

46. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

47. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

48. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

49. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

50. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

51. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

52. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

53. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

54. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

55. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

56. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

57. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

58. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

59. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

60. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

61. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

62. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

63. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

64. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

65. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

67. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

68. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

69. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

70. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

71. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

72. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

73. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

74. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

75. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

76. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

77. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

78. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

79. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

80. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

81. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

82. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

83. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

84. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

85. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

86. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

87. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

88. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

89. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

90. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

91. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

92. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

93. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

94. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

95. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

96. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

97. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

98. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

99. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (Belhaj) (Minister Defensie)

Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

25. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

36. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

47. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

49. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

56. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 7 december van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (35 296)

Maandag 7 december van 11.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 7 december van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) (35 447)

Maandag 7 december van 19.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35 355)

Dinsdag 8 december 2020 van 17.00 tot 21.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IVMO)

Woensdag 9 december 2020 van 12.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Marktwerking en mededinging

Woensdag 9 december 2020 van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35 475)

Woensdag 9 december 2020 van 19.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35 556)

Donderdag 10 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Akkoord voor de Noordzee

Donderdag 10 december van 15.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Gevangeniswezen en tbs

Maandag 14 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Maandag 14 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) (35 529)

Maandag 14 december van 15.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394)

Maandag 14 december van 15.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Douane

Dinsdag 15 december van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) (35 462)

Woensdag 16 december 2020 van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Ruimtevaart en innovatie

Woensdag 16 december van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Donderdag 17 december van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Donderdag 17 december van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Woensdag 13 januari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35 240)

Donderdag 14 januari 2021 van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591)

Woensdag 14 januari 2021

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517)

van 14.00 tot 18.00 uur

Maandag 18 januari 2021 van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35 609)

Maandag 18 januari 2021 van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken (35 604)

Maandag 18 januari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (35 507)

Woensdag 20 januari 2021 van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder: Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer (35 630)

Donderdag 28 januari 2021 van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota van het lid Sienot: De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst (35 563)

Maandag 1 februari 2021 van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en Energie

Maandag 1 februari 2021 van 13.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Preventie

Maandag 1 februari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Donderdag 4 februari 2021 van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (35 383)

Woensdag 10 februari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Donderdag 11 februari 2021 van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (35 537)

Recesperiodes

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021 (verkiezingen 17 maart 2021)

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Naar boven