Kamerstukken in dossier 35570-IV

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-IV, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Özütok over inspraak, parlementaire controle en verschillen van inzicht van de landen realiseren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-IV, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021; Motie; Motie van de leden Van Raak en Bosman over onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rondom de nieuwe staatkundige verhoudingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-IV, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Bisschop over bijdragen aan beschikbaarheid van voldoende huisartsen op Sint-Maarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-IV, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021; Brief Presidium; Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur over het thema “Gemeenten en corona’

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-B, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-IV, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-IV, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES in verband met wijziging van taken ten aanzien van de bijzondere onderstand op Saba en het vrijstellen van de tewerkstellingsvergunningsplicht met betrekking tot onderwijzers op Saba

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-IV, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES in verband met wijziging van taken ten aanzien van de bijzondere onderstand op Saba en het vrijstellen van de tewerkstellingsvergunningsplicht met betrekking tot onderwijzers op Saba

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-IV, nr. A;16 Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021; Brief regering; Afwijken van begrotingsnormen door Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35570-IV, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal