Kamerstukken in dossier 35322

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Brief Presidium; Brief van het Presidium ter aanbieding van de brief, het rapport en het herzieningsvoorstel van de werkgroep Herziening Reglement van Orde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Amendement; Amendement van de leden Van der Molen en Van Meenen 35322-12 over het bijhouden van een openbaar toegankelijk toezeggingenregister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Amendement; Amendement van de leden Van Meenen en Özütok over hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Amendement; Amendement van het lid Van der Molen over minderheidsdebatten in commissieverband in plaats van plenaire dertigledendebatten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Amendement; Amendement van de leden Özütok en Van Meenen over de leeftijd voor het indienen en steunen van burgerinitiatieven op 16 jaar stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Amendement; Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. over het bijwonen van vergaderingen door buitenlandse staatshoofden of regeringsleiders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Amendement; Amendement Van Meenen over fractiegewijze besluitvorming in procedurevergaderingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-11-2020 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde; Amendement; Amendement van de leden Van Meenen en Kuiken over de mogelijkheid om moties in te dienen tijdens commissiedebatten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35322, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal