Kamerstukken in dossier 35406

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35406, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Brief lid / fractie; Brief van de leden Markuszower en De Graaf inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-04-2021 2020-2021 Kamerstuk 35406, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35406, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35406, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35406, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35406, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35406, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Brief lid / fractie; Brief van de leden Wilders en Emiel van Dijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 35406, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 35406, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal