Kamerstukken in dossier 35145

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35145, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Brief regering; Beantwoording vragen gesteld in de eerste termijn van het plenair debat over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van diverse onderwijswetten i.v.m. de afschaffing van het lerarenregister (Kamerstuk 35145)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35145, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij over inwerkingtreding per 1 januari of 1 juli volgend op de plaatsing in het Staatsblad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35145, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 11 over inwerkingtreding per de eerstvolgende 1 januari of 1 augustus volgend op de plaatsing in het Staatsblad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35145, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief lid / fractie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Brief lid / fractie; Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij over inwerkingtreding per de eerstvolgende 1 januari of 1 augustus volgend op de plaatsing in het Staatsblad (Kamerstuk 35145-12)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35145, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35145, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35145, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35145, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Mededeling; Mededeling inzake een blanco Advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35145, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35145, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal