Kamerstukken in dossier 35257

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35257, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Motie; Motie van het lid Buitenweg over een onderzoek naar de verplichting om zerodays te verhelpen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 35257, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Motie; Motie van het lid Buitenweg over een afwegingskader voor alle overheidsdiensten die zerodays gebruiken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 35257, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Motie; Motie van de leden Middendorp en Van der Molen over verbeteringen aan het bestaande kader voor onbekende kwetsbaarheden in software

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 35257, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 35257, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de 2e nota van wijziging inzake voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (Kamerstuk 35257-13)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35257, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35257, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35257, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); 35257 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35257, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet, zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35257, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal