Kamerstukken in dossier 35216

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Koninklijke boodschap; Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35216, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Amendement; Amendement van het lid Grinwis over het verkorten van de evaluatietermijn en bijzondere aandacht voor Europese klimaatontwikkelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35216, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Amendement; Amendement van het lid Van Raan over een vast tarief per ton CO2-emissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35216, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Amendement; Amendement van het lid Van Raan over een progressief tarief per ton CO2-emissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35216, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Amendement; Amendement van het lid Thijssen over een grondslag voor bijstelling van het prijspad en een vooraankondigingstermijn van 1 jaar voor opwaartse bijstelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35216, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Motie; Motie van het lid Van Raan over het voorbereiden van een uniforme CO2-heffing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35216, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Motie; Motie van het lid Van Raan over uitspreken dat een lage CO2-prijs strijdig is met het Akkoord van Parijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35216, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Motie; Motie van het lid Van Raan over de wet onderwerpen aan een analyse conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35216, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Motie; Motie van de leden Grinwis en Van Weyenberg over snelle invoering van een Europese CO2-grensheffing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35216, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Motie; Motie van het lid Kops over het uitbannen van energiearmoede

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35216, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal