Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 17 april 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 21 april

14.00 uur

Woensdag 22 april

10.15 uur

Donderdag 23 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 088

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

34 088 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Voortman (12)

– onderdeel D

– onderdelen E t/m H

– amendement Voortman (9)

– onderdeel I

– amendement Schouw/Voortman (16,I)

– onderdeel J

– onderdelen K en L

– amendement Schouw/Kuiken (15)

– amendement Gesthuizen (18) (invoegen onderdeel Ma)

– onderdelen N t/m S

– amendement Voortman (10)

– onderdeel T

– onderdelen U t/m W

– amendement Kuiken/Azmani (13) (invoegen onderdeel Wa)

– amendement Schouw/Kuiken (16,II) (invoegen onderdeel Wa)

– amendement Oskam (8,I)

 • Indien 8 verworpen:

 • – amendement Azmani/Kuiken (14)

 • Indien 14 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Dikkers (17)

 • Indien 12 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Bruins Slot (16)

 • Indien 42 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (37)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,I)

 • N.B. I Indien zowel amendement 42 als amendement 34 is aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • N.B. II Indien zowel amendement 37 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,II)

 • N.B. Indien zowel amendement 42 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 42, onderdeel II, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,III) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

– onderdeel X

– onderdelen Y t/m BB

– artikel I

– gewijzigd amendement Voortman (20,II) (invoegen artikel IA)

– amendement Oskam (8,II)

– artikel II

– artikel III

– gewijzigd amendement Voortman (20,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

34 088, nr. 19

– de motie-Voortman over toegang tot rechtsbijstand voor verhoor

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 775

Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen

33 775 (bijgewerkt t/m amendement nr.17)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen zijn aangegeven met *

– artikel I, onderdelen A t/m D

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (12,I)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m M

– amendement de Lange (13,II)

– onderdeel N

– onderdelen O t/m R

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (14)

 • Indien 14 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Dikkers (17)

 • Indien 12 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Bruins Slot (16)

 • Indien 42 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (37)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,I)

 • N.B. I Indien zowel amendement 42 als amendement 34 is aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • N.B. II Indien zowel amendement 37 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,II)

 • N.B. Indien zowel amendement 42 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 42, onderdeel II, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,III) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

– onderdeel S

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (12,II)

 • Indien 12 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Bruins Slot (16)

 • Indien 42 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (37)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,I)

 • N.B. I Indien zowel amendement 42 als amendement 34 is aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • N.B. II Indien zowel amendement 37 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,II)

 • N.B. Indien zowel amendement 42 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 42, onderdeel II, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,III) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

– onderdeel T

– onderdelen U t/m W

– artikel I

– artikelen II en III

– amendement de Lange (13,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen

28 286, nr. 802

– de motie-Rudmer Heerema/Van Dekken over het niet uitbreiden van het verbod naar andere diersoorten

28 286, nr. 803

– de motie-Ouwehand over het verbod ook laten gelden voor de lama, alpaca, kameel en dromedaris

28 286, nr. 804

– de motie-Ouwehand over het tevens opstellen van lijsten voor reptielen en vogels

28 286, nr. 805

– de motie-Geurts over onderzoek naar het dierenwelzijn van de verschillende soorten dieren

28 286, nr. 806

– de motie-Geurts over werken met vergunningen

28 286, nr. 807

– de motie-Geurts over intrekken van het ontwerpbesluit

28 286, nr. 808 (aangehouden)

– de motie-Smaling over de opvang van ex-circusdieren

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

24 515, nr. 301

– de motie-Karabulut c.s. over toepassing van de beslagvrije voet

24 515, nr. 302

– de motie-Karabulut over uitstellen van de invoering van de kostendelersnorm

24 515, nr. 303

– de motie-Schouten/Van Weyenberg over toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening voor zelfstandigen

24 515, nr. 304

– de motie-Yücel over het stimuleren van gemeenten om het kindpakket op te nemen in het armoede- en schuldenbeleid

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het afschaffen van het inloopspreekuur bij het Juridisch Loket

31 753, nr. 94

– de motie-Van Nispen c.s. over het blijven bieden van hulp aan de balies van de Juridische Loketten

31 753, nr. 95

– de motie-Oskam over het monitoren van de effecten van sluiting van de inloopspreekuren

31 753, nr. 96

– de motie-Oskam over het Juridisch Loket ontzien bij nieuwe besparingsvoorstellen

31 753, nr. 97

– de motie-Van Tongeren c.s. over het zonder extra telefoonkosten kunnen bereiken van het Juridisch Loket

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 683

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

33 683 (bijgewerkt t/m amendement nr. 46)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (39,I)

– onderdeel B

– onderdeel Ba

– amendement Bruins Slot (43,I) (invoegen onderdeel Bb)

– onderdeel C

– nader gewijzigd amendement Arno Rutte (42,I)

 • Indien 42 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (37)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,I)

 • N.B. I Indien zowel amendement 42 als amendement 34 is aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • N.B. II Indien zowel amendement 37 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,II)

 • N.B. Indien zowel amendement 42 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 42, onderdeel II, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,III) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

De Voorzitter: in afwijking van de artikelvolgorde van het wetsvoorstel komt van de amendementen nrs. 34 en 35 eerst het amendement nr. 35 op onderdeel EA in stemming omdat het onverenigbaar is met amendement nr. 34 en de meest vergaande strekking heeft.

– nader gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (35,I) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,I)

 • N.B. I Indien zowel amendement 42 als amendement 34 is aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • N.B. II Indien zowel amendement 37 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,II)

 • N.B. Indien zowel amendement 42 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 42, onderdeel II, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,III) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

 • N.B. I Indien zowel amendement 42 als amendement 34 is aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • N.B. II Indien zowel amendement 37 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 34, onderdeel I, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,II)

 • N.B. Indien zowel amendement 42 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 42, onderdeel II, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,III) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

– nader gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (40)

– amendement Leijten/Van Gerven (38)

– onderdeel D

– nader gewijzigd amendement Arno Rutte (42,II)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,II)

 • N.B. Indien zowel amendement 42 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 42, onderdeel II, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,III) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

 • N.B. Indien zowel amendement 42 als amendement 34 wordt aangenomen, wordt amendement 42, onderdeel II, niet uitgevoerd.

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,III) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

– onderdeel E

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,III) (invoegen onderdeel EA)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

– amendement Bruins Slot (44) (invoegen onderdeel EA)

– amendement Bouwmeester (22) (invoegen onderdeel EA)

– onderdeel F

– amendement Bouwmeester (20) (invoegen onderdelen Fa en Fb)

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (36)

– gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (39,II)

– nader gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (35,II)

 • Indien 35 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Pia Dijkstra (34,IV)

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

 • N.B. Indien amendement 39 tezamen met amendement 35 of amendement 34 wordt aangenomen, komt artikel I, onderdeel H, te luiden:

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

 • H

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

 • Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

 • 1. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

  • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

 • 2. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel H

– amendement Bruins Slot (43,II) (invoegen onderdeel Ha)

– amendement Bouwmeester (45) (invoegen onderdeel Ha)

– amendement Bouwmeester (46) (invoegen onderdeel Ha)

 • N.B. Indien zowel amendement 45 als amendement 46 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel I

– nader gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (35,III)

– nader gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (41,II)

– gewijzigd amendement Bruins Slot/Bouwmeester (21)

– artikel II

– artikel IV

– artikel VII

– nader gewijzigd amendement Leijten/Van Gerven (41,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

33 683, nr. 47

– de motie-Leijten over incassokosten voor rekening van zorgverzekeraars laten komen

33 683, nr. 48

– de motie-Leijten over het stuwmeer van mensen in het bestuursrechtelijk regime

33 683, nr. 49

– de motie-Klever over hardnekkige wanbetalers

33 683, nr. 50

– de motie-Klever over een effectievere aanpak van allochtone wanbetalers

33 683, nr. 51

– de motie-Bruins Slot/Bouwmeester over onterecht aangemelde wanbetalers

33 683, nr. 52 (ingetrokken)

– de motie-Bouwmeester over verplichte deelname aan het incassoprotocol

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de fusie van twee woningcorporaties

29 453, nr. 373

– de motie-Monasch/Karabulut over tegengaan van de fusie van Woonzorg en Habion

29 453, nr. 374

– de motie-Van Vliet over rekening houden met de uitkomst van de parlementaire enquête

29 453, nr. 375

– de motie-Verhoeven over de fusieaanvraag onder de nieuwe wet laten vallen

29 453, nr. 376

– de motie-Fritsma over de beslissing over de fusie uitstellen tot na 1 juli

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de status van de zorghervormingen

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 34 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 104, nr. 26

– de motie-Pia Dijkstra/Van der Staaij over de keuze uit meerdere aanbieders in de wijkverpleging

34 104, nr. 27

– de motie-Leijten/Keijzer over geen kortingstarget voor wijkverpleegkundigen bij herindicatie

34 104, nr. 28

– de motie-Leijten over een halt toeroepen aan de bureaucratie in de wijkverpleging

34 104, nr. 15

– de motie-Dik-Faber/Bruins Slot over de inzet van casemanagers dementie

34 104, nr. 29

– de motie-Dik-Faber/Voortman over zorgverzekeraars die pgb-aanvragen afwijzen

34 104, nr. 30

– de motie-Gerbrands over verpleging en verzorging onderbrengen in de Wlz

34 104, nr. 31

– de motie-Gerbrands over schrappen van de bezuiniging op verpleging en verzorging

34 104, nr. 32

– de motie-Keijzer over onderzoeken of € 20 voor mantelzorgers voldoende is

34 104, nr. 33

– de motie-Wolbert over een nieuwe bekostiging van wijkverpleging

34 104, nr. 34 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman/Wolbert over uniforme kwaliteitsnormen

34 104, nr. 35

– de motie-Krol over ruimte voor de wijkverpleegkundige als professional

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Wet Werk en Zekerheid

33 818, nr. 63

– de motie-Vermeij/Van Ojik over de voorbeeldrol van de overheid

33 818, nr. 64

– de motie-Karabulut/Ulenbelt over premiedifferentiatie tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd

33 818, nr. 65

– de motie-Karabulut/Ulenbelt over spoedwetgeving inzake de ontslagvergoeding

33 818, nr. 66

– de motie-Van Weyenberg c.s. over niet met twee maten meten in het oordeel over personeelsbeleid

33 818, nr. 67

– de motie-Van Weyenberg over teruggave van de vrijgevallen werknemerspremie voor pensioenen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ondernemen en gastvrijheidseconomie

32 637, nr. 177

– de motie-Agnes Mulder c.s. over de eenmalige kosten van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving

32 637, nr. 178

– de motie-Ziengs over terugdraaien van de inbesteding van de scanstraat voor het Nationaal Archief

32 637, nr. 179

– de motie-Jasper van Dijk/Gesthuizen over de inhuur van deskundigen voor PANOo en TenderNed

32 637, nr. 180

– de motie-Verhoeven over het rendement van het eerste Dutch Venture Initiative

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij

29 538, nr. 181

– de motie-Siderius over een wettelijk basisniveau van voorzieningen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

29 538, nr. 182

– de motie-Keijzer over professionele begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het volgen van foute artsen

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 222 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 282, nr. 222 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot/Bouwmeester over een beroepsverbod

29 282, nr. 223 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over het beschermen van klokkenluiders in de zorg

17. Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

18. Debat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Debat over de MH17 en de informatiepositie van de Nederlandse regering met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. VAO 380-kV hoogspanningsverbinding West-Brabant (AO d.d. 07/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Zorgverzekeringswet/zorgstelsel (AO d.d. 04/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 12/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Rechtspraak (AO d.d. 1/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Politie (AO d.d. 09/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Boeken (AO d.d. 14/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Stages en subsidieregeling praktijkleren (AO d.d. 08/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 524, nr. 238

28. VSO over het behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Zorg voor ernstig zieke kinderen (AO d.d. 02/04)

33 646

30. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen

34 041

31. Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 144

32. Aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland

34 071

33. Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW

34 059

34. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Langetermijnagenda

28, 29 en 30 april (week 18)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/03)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)

– VAO Spoor (AO d.d. 19/03)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 25/03)

– VAO Betalingsverkeer (AO d.d. 26/03)

– VAO Woningcorporaties (AO d.d. 07/04)

– VAO Noodhulp (AO d.d. 08/04)

– VAO Beleggingsverzekeringen (AO d.d. 15/04)

– VAO Arbeidsmarktdiscriminatie (AO d.d. 15/04)

– VSO over de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel (31 293, nr. 251)

34 109 (Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

34 123 (Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie))

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES))

34 038 (Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) + 34 039 (Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233))

Meireces: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015 (week 19 en 20)

19, 20 en 21 mei (week 21)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2014 (20 mei)

33 965 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 092 (Wijziging van de Mijnbouwwet (regels voor afsplitsing betreffende vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend))

34 082 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden)

26, 27 en 28 mei (week 22)

34 067 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg) + (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

9, 10 en 11 juni (week 24)

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving))

16, 17 en 18 juni (week 25)

- nog te bepalen

23, 24 en 25 juni (week 26)

– Debat over de agenda van de Europese Top (24 juni)

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat»)

– Debat over de Voorjaarsnota (1 juli)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Europees Sociaal Fonds (ESF) (AO d.d. 05/03) (te agenderen na ontvangst van de antwoorden op feitelijke vragen van de commissie)

– VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland (27 858, nr. 298) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

6. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

7. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

8. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

9. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

10. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

11. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

12. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

13. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

14. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ, Minister-President)

16. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

17. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

18. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

19. Debat over betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen (Van Meenen) (Minister OC&W)

20. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

21. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

22. Debat over de integriteit bij woningcorporaties (Monasch) (Minister voor W&R)

23. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

24. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

25. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

26. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

27. Debat over het middel RoundUp en over bijengif (Smaling) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

28. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

29. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

30. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie over de gebeurtenissen in Tuitjenhorn (Leijten) (Minister V&J, Minister VWS)

31. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

32. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

33. Debat over de problematiek rond serviceflats (Monasch) (Minister W&R)

34. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

35. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

36. Debat over het bericht «Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang» (Karabulut) (Minister W&R)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

3. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

4. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

6. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

7. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

8. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

9. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

10. Dertigledendebat over de zorgspotjes van het Ministerie van VWS (Leijten) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

12. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

14. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

15. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

16. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

18. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

20. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

21. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

22. Dertigledendebat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

23. Dertigledendebat over onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (Siderius) (Staatssecretaris OC&W en Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

27. Interpellatie-Thieme over het uitblijven van de AMvB over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Staatssecretaris EZ)

28. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

30. Dertigledendebat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

31. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

32. Dertigledendebat over het herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling) (Minister EZ)

33. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

35. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Leijten) (Minister VWS)

36. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

37. Dertigledendebat over bezuinigingen op beschermd wonen (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 1 juni van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon (33 953)

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016