Publicaties over dossier 34059

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 7830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2017 Staatsblad 2017, 13 Ministerie van Economische Zaken
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2016 Staatsblad 2016, 440 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-08-2016 2015-2016 nr. 38, item 11 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2016 Staatsblad 2016, 288 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2016 Staatsblad 2016, 290 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. AMvB Download icon Open als PDF

  Aanpassingsrijksbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2016 Staatsblad 2016, 294 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-07-2016 2015-2016 nr. 37, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-07-2016 2015-2016 nr. 37, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-07-2016 2015-2016 nr. 37, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal