Kamerstukken in dossier 34109

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber waarmee gedeputeerde staten de taak krijgen regionale en provinciale cultuurgoederen te beschermen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-05-2015 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat bij de vervreemding van cultuurgoederen of verzamelingen in handen van de staat, provincies of gemeenten niet alleen wordt gekeken naar het nationale belang, maar ook naar het regionale of lokale belang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-05-2015 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Amendement; Amendement van het lid Van Veen waarmee wordt geëxpliciteerd dat de minister een aanvaardingsplicht heeft voor cultuurgoederen in binnen- en buitenland.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Amendement; Amendement van het lid Van Veen waarmee het onderscheid tussen particulieren en overheden bij het bezit van cultuurgoederen verdwijnt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Amendement; Amendement van het lid Pechtold waarmee de periode tussen het besluit tot vervreemding en de daadwerkelijke vervreemding van een cultuurgoed of verzameling door de staat, provincie of gemeente dertien weken bedraagt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Amendement; Amendement van het lid Pechtold waarmee ook cultuurgoederen in handen van andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan gemeentes, provincies en rijk onder het bereik van de wet vallen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Amendement; Amendement van het lid Pechtold waarmee ook particulieren kunnen reageren op het voornemen van vervreemding van een cultuurgoed of verzameling door een overheid.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Amendement; Amendement van het lid Van Veen waarmee voor de aanwijzing tot beschermde verzameling of beschermd cultuurgoed toestemming van de eigenaar nodig is.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet); Amendement; Amendement van het lid Monasch waarmee in de monumentenwet, in afwachting van inwerkingtreding van de omgevingswet, een onderhoudsplicht voor monumenten wordt opgenomen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34109, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal