Publicaties over dossier 34082

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (160 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2019 Staatscourant 2019, 66095 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden; Brief inzake toezegging informeren over spreekrecht bij tbs-zittingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2017 2016-2017 Kamerstuk 34082, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon PDF (21 kB)

  Wet van 8 maart 2017, houdende implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2017 Staatsblad 2017, 90 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (2 kB)

  Stemming Aanvulling spreekrecht slachtoffers

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 nr. 27, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon PDF (5 kB)

  Wet van 14 april 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2016 Staatsblad 2016, 160 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (136 kB)

  Aanvulling spreekrecht slachtoffers

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-04-2016 2015-2016 nr. 26, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 12 april 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-04-2016 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergadering van 5 april 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  31-03-2016 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden; Nota naar aanleiding van het Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34082, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34082, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal