Publicaties over dossier 34041

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de mogelijkheid van doorberekening van kosten van toezicht op BRZO-bedrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2018 Staatscourant 2018, 22850 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk; Brief van de minister van EZK inzake Invulling motie Pijlman c.s. over het vervolg op de pilot Koopinstrument

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34041, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (53 kB)

  Brief aan de Tweede Kamer van 19 april 2017 inzake nieuwe schadeafhandelingsprocedure gaswinning

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-05-2017 2016-2017 34041, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (162 kB)

  Brief aan de Tweede Kamer van 13 april 2017 inzake afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-05-2017 2016-2017 34041, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (0 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Brief inzake uitvoering motie en toezegging debat Wijziging Mijnbouwwet 20 december 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2017 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (116 kB)

  Wijziging Mijnbouwwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2017 2016-2017 nr. 13, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (191 kB)

  Wijziging Mijnbouwwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2017 2016-2017 nr. 13, item 16 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemming Veiligheid offshore activiteiten en omkering bewijslast

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2017 2016-2017 nr. 13, item 21 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (3 kB)

  Stemmingen moties Wijziging Mijnbouwwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2017 2016-2017 nr. 13, item 24 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Wet Download icon PDF (46 kB)

  Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2016 Staatsblad 2016, 554 Ministerie van Economische Zaken