Kamerstukken in dossier 34041

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van het lid Jan Vos dat regelt dat provincies en gemeenten een adviesrecht krijgen bij het verlenen van een vergunning en het goedkeuren van een winningsplan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat het Staatstoezicht op de mijnen omvormt tot zelfstandig bestuursorgaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Jan Vos en Ouwehand ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de bewijslast bij schade door mijnbouwactiviteiten weer wettelijk wordt neergelegd bij de mijnbouwmaatschappij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat het dagelijks bestuur van gemeenten, provincies en waterschappen adviesrecht krijgt over vergunningen en winningsplannen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven dat ervoor zorgt dat ook bij een vergunningaanvraag voor het opsporen van koolwaterstoffen op land, zoals bijvoorbeeld bij schaliegas, in een vroeg stadium effectieve inspraak mogelijk is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van het lid Smaling dat regelt dat de kosten van alle taken die op grond van richtlijn 2013/30/EU worden uitgevoerd, worden doorberekend aan eigenaren van productie-installaties en niet-productie-installaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van het lid Smaling dat beoogt de openbare voorbereidingsprocedure te verruimen tot de aanvraag van zowel opsporings- als winningsvergunningen voor delfstoffen of aardwarmte

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van het lid Jan Vos dat regelt dat het belang van milieu- en natuurbescherming, veiligheid en volksgezondheid, waterwinning en de mogelijkheid van schade door bodembeweging bij de beoordeling van de vergunningaanvraag als weigeringsgrond dienen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van de leden Van Veldhoven en Smaling ter vervanging van nr. 14 dat ervoor zorgt dat ook bij een vergunningaanvraag voor het opsporen van koolwaterstoffen op land, zoals bijvoorbeeld bij schaliegas, in een vroeg stadium effectieve inspraak mogelijk is.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34041, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal