Kamerstukken in dossier 34041

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk; Brief van de minister van EZK inzake Invulling motie Pijlman c.s. over het vervolg op de pilot Koopinstrument

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34041, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (53 kB)

  Brief aan de Tweede Kamer van 19 april 2017 inzake nieuwe schadeafhandelingsprocedure gaswinning

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-05-2017 2016-2017 34041, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (162 kB)

  Brief aan de Tweede Kamer van 13 april 2017 inzake afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-05-2017 2016-2017 34041, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (0 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Brief inzake uitvoering motie en toezegging debat Wijziging Mijnbouwwet 20 december 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2017 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Motie over voorstellen die de NCG doorzettingsmacht verschaffen bij schade-afhandeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Motie over het geven van een vervolg aan de pilot opkoopregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Motie om het verlenen van opsporingsvergunningen voor mijnbouwactiviteiten afhankelijk te maken van expliciete toestemming van het parlement

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (41 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (27 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Nader voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34041, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal