Publicaties over dossier 33818

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (40 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Inkomensvoorziening oudere werklozen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53887 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (74 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in dienst zijn bij een payrollwerkgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2018 Staatscourant 2018, 64367 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. AMvB Download icon PDF (413 kB)

  Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatsblad 2018, 386 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (33 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 72307 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. AMvB Download icon PDF (30 kB)

  Besluit van 4 december 2017 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2017 Staatsblad 2017, 475 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. AMvB Download icon PDF (47 kB)

  Besluit eindconversie WW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2017 Staatsblad 2017, 461 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (26 kB)

  Advies Raad van State inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk in verband met de wijziging van de Werkloosheidswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2017 Staatscourant 2017, 53880 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (80 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende aanpassing van het Besluit fondsen en spaarregelingen ten einde private financiering van cao-aanvullingen na de WW en op de WGA-uitkering mogelijk te maken in verband met de introductie van het derde WW jaar en houdende aanpassing van het Besluit SUWI in verband met gegevenslevering aan uitvoerders van cao-regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2017 Staatscourant 2017, 54369 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (252 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2017 Staatscourant 2017, 50037 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (89 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2017 Staatscourant 2017, 18745 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid