21 501-04 Ontwikkelingsraad

Nr. 208 MOTIE VAN HET LID BECKER

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de periode 2014–2020 ruim 31 miljard euro uit het Europees Ontwikkelingsfonds wordt uitgegeven aan 79 ACS-landen;

constaterende dat de EU een nieuw verdrag met deze landen wil afsluiten over het ontwikkelingsgeld voor na 2020;

verzoekt de regering, er in EU-verband op aan te dringen dat een nieuw post-Cotonouverdrag concrete afspraken bevat over het aanpakken van grondoorzaken van migratie, het terugdringen van irreguliere migratiestromen en het terugnemen van uitgeprocedeerde onderdanen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Naar boven