10 Stemmingen moties Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS,

te weten:

  • -de motie-Ten Broeke over schrappen van activiteiten in het kader van deradicalisering (27925, nr. 572);

  • -de motie-Knops c.s. over specifiek beleid ten aanzien van christenen in Irak en Syrië (27925, nr. 574);

  • -de motie-De Roon over de inzet van Nederlandse F-16's tegen Islamitische Staat (27925, nr. 575);

  • -de motie-Sjoerdsma c.s. over rapportage over militaire inzet en verantwoording over burgerslachtoffers en civiele nevenschade (27925, nr. 576);

  • -de motie-Voordewind c.s. over betrekken van de Syrian Democratic Council bij de informele dialogen in Genève (27925, nr. 577);

  • -de motie-Klein over verhoogde politiek-economische druk op ISIS (27925, nr. 578);

  • -de motie-Klein over heroverwegen van het besluit om luchtaanvallen uit te voeren boven Syrisch grondgebied (27925, nr. 579);

  • -de motie-Kuzu over geen militaire missie uitvoeren in Syrië (27925, nr. 580);

  • -de motie-Kuzu over zo transparant en frequent mogelijk rapporteren over de Nederlandse militaire inzet (27925, nr. 581);

  • -de gewijzigde motie-Van Bommel c.s. over over de humanitaire toegang in Syrië (27925, nr. 582, was nr. 573).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Knops c.s. (27925, nr. 574) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bedreiging, onderdrukking en vervolging van christenen in Irak en Syrië is toegenomen;

overwegende dat christenen een zeer kwetsbare minderheid vormen in het Midden-Oosten en een partner kunnen zijn in de strijd tegen ISIS;

overwegende dat christelijke organisaties vaak betere toegang hebben tot christenen dan reguliere hulpkanalen;

overwegende dat de regering al beleid gericht op diverse minderheden heeft ontwikkeld;

verzoekt de regering, met inachtneming van het hiervoorgaande te bezien of hulp via christelijke hulporganisaties aan de christenen in Irak en Syrië kan worden ingezet en daarmee effectiever en efficiënter is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 585, was nr. 574 (27925).

Ik neem aan dat wij nu over de gewijzigde motie kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke (27925, nr. 572).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Bommel c.s. (27925, nr. 582, was nr. 573).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Knops c.s. (27925, nr. 585, was nr. 574).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (27925, nr. 575).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (27925, nr. 576).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (27925, nr. 577).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein (27925, nr. 578).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klein (27925, nr. 579).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Over de volgende motie gaan wij hoofdelijk stemmen.

In stemming komt de motie-Kuzu (27925, nr. 580).

Vóór stemmen de leden: Karabulut, Klaver, Kooiman, Kuzu, Leijten, Van Nispen, Öztürk, Van Raak, Roemer, Siderius, Smaling, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Voortman, Wassenberg, Bashir, Van Bommel, Jasper van Dijk, Van Gerven, Gesthuizen en Grashoff.

Tegen stemmen de leden: Jadnanansing, Keijzer, Kerstens, Van Klaveren, Klein, Klever, Knops, Koolmees, Koşer Kaya, Krol, Kuiken, Van Laar, De Lange, Leenders, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Madlener, Maij, Marcouch, Van Meenen, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Potters, Recourt, Rog, Ronnes, De Roon, Rutte, Samsom, Schouten, Schut-Welkzijn, Segers, Servaes, Sjoerdsma, Van der Staaij, Straus, Swinkels, Tanamal, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Toorenburg, Van Veen, Van Veldhoven, Veldman, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Visser, Van Vliet, Volp, Jan Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wilders, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Agema, Amhaouch, Arib, Van Ark, Azmani, Beertema, Belhaj, Berckmoes-Duindam, Bergkamp, Bisschop, De Boer, Bontes, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Bruins, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Tony van Dijck, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Fritsma, De Graaf, Graus, Groot, Günal-Gezer, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Hoogland, Houwers en Jacobi.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 22 tegen 122 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (27925, nr. 581).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Bosma

Naar boven