27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 582 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 573

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de strijdende partijen in Syrië, in strijd met het internationaal humanitair oorlogsrecht, de humanitaire toegang tot verschillende dorpen, steden en regio's verhinderen en hulpverleners aanvallen;

constaterende dat grote groepen onschuldige burgers hierdoor verstoken blijven van basale levensbehoeften, waaronder schoon drinkwater, voedsel en medische hulp;

verzoekt de regering, met relevante partners een strategie te ontwikkelen om de humanitaire toegang tot dergelijke gebieden mogelijk te maken, zo nodig via voedseldroppings,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Sjoerdsma

Voordewind

Grashoff

Naar boven