27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 572 MOTIE VAN HET LID TEN BROEKE

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de aanvullende artikel 100-brief over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS (27 925, nr. 570) wordt gesproken over activiteiten in het kader van deradicalisering (Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme) zoals een studentendebatreeks «Met Twee Maten», een roadshow langs scholen en een toneelproject «Jihad», die gericht zijn op het kweken van «begrip onder Nederlandse moslims»;

constaterende dat het kabinet deze activiteiten plaatst tegen de achtergrond van gevoelens van onrecht die dit besluit volgens het kabinet kan oproepen;

overwegende dat het doel van deze missie is het breken van ISIS in Irak en Syrië, en het hart van deze missie wordt gevormd door Nederlandse vliegers en trainers;

verzoekt de regering, deze activiteiten te schrappen en de daarvoor gereserveerde middelen over te hevelen naar thuisfrontdagen voor militairen en hun familieleden, dan wel naar de veteranenzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Broeke

Naar boven