27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 580 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, geen militaire missie uit te voeren in Syrië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Naar boven