27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 581 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het van groot belang is voor de verantwoording van militaire inzet dat er zo veel mogelijk transparantie wordt betracht;

verzoekt de regering, op een zo transparant en frequent mogelijke wijze als uit veiligheidsoverwegingen toelaatbaar is te rapporteren over de Nederlandse militaire inzet tegen Daesh en de mogelijk hierdoor aangerichte civiele schade,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Naar boven