27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 575 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer eerder had ingestemd met inzet van Nederlandse straaljagers tegen Islamitische Staat tot dit najaar;

overwegende dat voortgaande inzet van Nederlandse F-16's tegen Islamitische Staat zeer wenselijk is, mede vanwege de terugtrekking van Canadese straaljagers;

verzoekt de regering om, met voorstellen te komen die inzet van Nederlandse F-16's op zijn minst tot het najaar mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Naar boven