27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 576 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat binnen de coalitie geen eenduidige lijn lijkt te bestaan over rapportage over militaire inzet en over verantwoording over burgerslachtoffers en civiele nevenschade;

overwegende dat grotere transparantie en betere verantwoording wenselijk zijn;

verzoekt de regering, zich in de internationale coalitie in te zetten voor grotere transparantie en een betere verantwoording,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Van Bommel

Voordewind

Naar boven