8 Mededelingen

De voorzitter:

Ik heropen de vergadering om een mededeling te doen. Op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stel ik voor om later te beginnen met het debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS. 

De vergadering wordt van 14.48 uur tot 15.02 uur geschorst. 

Naar boven