27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 585 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 574

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bedreiging, onderdrukking en vervolging van christenen in Irak en Syrië is toegenomen;

overwegende dat christenen een zeer kwetsbare minderheid vormen in het Midden-Oosten en een partner kunnen zijn in de strijd tegen ISIS;

overwegende dat christelijke organisaties vaak betere toegang hebben tot christenen dan reguliere hulpkanalen;

overwegende dat de regering al beleid gericht op diverse minderheden heeft ontwikkeld;

verzoekt de regering, met inachtneming van het hiervoorgaande te bezien of hulp via christelijke hulporganisaties aan de christenen in Irak en Syrië kan worden ingezet en daarmee effectiever en efficiënter is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Voordewind

Van der Staaij

Naar boven