Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 47, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Fiche: Jeugdwerkgelegenheidspakket – 22112-1553

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling en verordening wijziging insolventieverordening – 22112-1554

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Gezonde EU-regelgeving – 22112-1555

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Wegwerken grensoverschrijdende fiscale obstakels personenauto's – 22112-1556

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn uitrusting zeeschepen en intrekking richtlijn 96/98/EG – 22112-1557

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening handhaving van internationale handelsregels – 22112-1558

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening EU-programma financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen – 22112-1559

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling De Digitale Agenda voor Europa-Digitale Economische Groei – 22112-1560

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling content in de digitale interne markt – 22112-1561

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Ondersteuning van regionale integratie in de Maghreb – 22112-1562

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel verzending BNC fiche inzake het voorstel COM 776 Verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart – 22112-1563

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie n.a.v. van de motie-Bashir (29398, nr. 330) over de periodieke herkeuringen voor het rijbewijs en het rapport "Vrachtwagenongevallen op snelwegen" – 29398-353

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitleg over een verkeerssituatie op de A20 ter hoogte van de op- en afrit bij Nieuwerkerk aan den IJssel – 29398-354

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op twee moties van het lid Van Bemmel m.b.t. identiteitscontrole RDW schadevoertuigen – 29398-355

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek Taskforce TBS naar (mogelijke) gemaximeerde tbs – 29452-156

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman (Kamerstuk 33000-XVI, nr. 56) over mentorschap – 29538-141

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 28 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de contouren van de Participatiewet – 29817-102

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 28 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen AO Wsw/Wajong 22 november – 29817-103

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 29 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding 11e halfjaarsrapportage Belastingdienst december 2012 – 31066-154

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 29 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring – 31415-5

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport over oneerlijke handelspraktijken – 31531-22

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 30 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de aangenomen motie van de leden Mei Li Vos en Gesthuizen (33400-XIII nr. 45) voor medefinanciering van de activiteiten van de Fraudehelpdesk – 33400-XIII-128

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 29 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid van Vliet inzake de inkomenseffecten voor gepensioneerden, militairen en Wajongers van de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB) – 33400-XV-87

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 29 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Herziening EU-Tabaksproductenrichtlijn – 33522-2

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe inzichten met betrekking tot de effecten van gaswinning uit het Groningenveld en de relatie met aardbevingen in de provincie Groningen – 33529-1

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.