14 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Aan de orde is de behandeling van:

  • - de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (32698, nr. 1).

Devoorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu te besluiten en het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan te wijzen als groot project.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven