1

Dinsdag 22 maart 2011

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Verbeet

Tegenwoordig zijn 146 leden, te weten:

Agema, Albayrak, Aptroot, Arib, Azmani, Bashir, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Berndsen, Van den Besselaar, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, De Boer, Van Bommel, Bontes, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Braakhuis, Brinkman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, Çelik, Cohen, Çörüz, Van Dam, Van Dekken, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhoff, Dijksma, Dijkstra, Dijsselbloem, Dille, Driessen, Eijsink, El Fassed, Elias, Elissen, Ferrier, Fritsma, Van Gent, Gerbrands, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Graus, Groot, Hachchi, Van Haersma Buma, Van der Ham, Hamer, Harbers, Haverkamp, Heijnen, Helder, Hennis-Plasschaert, Hernandez, Van Hijum, Houwers, Huizing, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, Rik Janssen, De Jong, Klaver, Van Klaveren, Klijnsma, Knops, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Koşer Kaya, Kuiken, Leegte, De Liefde, Lodders, Lucas, Lucassen, Marcouch, Van Miltenburg, Monasch, De Mos, Mulder, Neppérus, Nicolaï, Van Nieuwenhuizen, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Ouwehand, Pechtold, Peters, Plasterk, Van Raak, Recourt, Roemer, De Roon, Rouvoet, De Rouwe, Samsom, Sap, Schouw, Slob, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Van der Staaij, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Thieme, Timmermans, Van Tongeren, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verhoeven, Vermeij, Van Vliet, Voordewind, Voortman, Van der Werf, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, De Wit, Wolbert en Ziengs,

en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer Verhagen, viceminister-president, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, de heer De Jager, minister van Financiën, mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Devoorzitter:

Wij zullen eerst stilstaan bij de ramp in Japan. Aanwezig zijn de ambassadeur en een andere medewerker van de Japanse ambassade. Ik verzoek alle aanwezigen, ook de mensen op de publieke tribune, om te gaan staan.

Waarde medeleden. Opnieuw waren er schokkende beelden. Op vrijdag 11 maart werd gemeld dat voor de kust van Japan een zeer zware onderzeese aardbeving had plaatsgevonden. Veel landen gaven een waarschuwing voor een tsunami af. Vooral Japan werd getroffen. De gevolgen van de aardbeving en van de verwoestende kracht van het water zijn groot. Inmiddels bedraagt het aantal dodelijke slachtoffers meer dan 9000. Nog rond de 13.000 mensen worden vermist. Geliefden, familieleden en vrienden verkeren in onzekerheid over hun lot.

De humanitaire gevolgen zijn nog groter: honderdduizenden zijn geëvacueerd, miljoenen mensen hebben gebrek aan water, voedsel, elektriciteit en medicijnen. Groot is de angst voor nucleaire gevolgen. In verschillende kerncentrales in het zwaarst getroffen gebied hebben zich explosies voorgedaan. Als gevolg daarvan kan een grote hoeveelheid radioactief afval vrijkomen.

De kracht van de natuur doet ons beseffen hoe kwetsbaar onze wereld is. De Japanse overheid heeft de hulpverlening voortvarend ter hand genomen. De wereldgemeenschap is bereid, waar mogelijk, de hulpverlening te ondersteunen. Wij leven mee met de slachtoffers die de natuurramp overleefden, maar wij delen ook het verdriet van nabestaanden om vermisten of omgekomenen. Wij voelen mee met de grote Japanse gemeenschap in ons land en wij delen de zorg om Nederlanders die in het getroffen gebied verblijven.

De aardbeving en de tsunami hebben de inwoners van Japan zwaar getroffen. Wij wensen hen veel sterkte in deze voor hen zo moeilijke tijd.

Ik geef nu het woord aan de minister-president, die namens het kabinet zal spreken.

MinisterRutte:

Voorzitter. Op 11 maart werd Japan getroffen door een natuurramp van ongekende proporties: een zware aardbeving van bijna 9 op de schaal van Richter, gevolgd door een afschrikwekkende tsunami. De apocalyptische beelden en indringende verhalen die ons sindsdien uit Japan bereiken, hebben heel Nederland diep geschokt. Namens het kabinet wil ik vanaf deze plek nogmaals onze diepe gevoelens van medeleven overbrengen aan de Japanse regering en aan alle getroffenen.

Het spreekt vanzelf dat Nederland, desgewenst, alle hulp en bijstand zal bieden die nodig is om deze ramp het hoofd te bieden, want in zo'n situatie laat je elkaar niet in de steek. De precieze gevolgen van de ramp zijn op dit moment nog nauwelijks te overzien, maar de berichtgeving laat geen enkel misverstand over de ernst van de situatie. Er zijn duizenden slachtoffers geteld en nog steeds duizenden vermisten. Overal in het rampgebied is verwoesting en grote groepen mensen zijn in één keer letterlijk alles kwijtgeraakt. Het is menselijkerwijs nauwelijks te bevatten.

Daarbovenop hebben de aardbeving en de tsunami geleid tot een dreigende nucleaire ramp. Samen met de Japanners houdt de rest van de wereld de adem in. Wij hopen met zijn allen dat deskundigen erin zullen slagen een tweede grootschalige ramp te voorkomen. Daarop is nu alles gericht.

Maar voorzitter, ik zeg u na: op dit moment denken wij vooral aan de slachtoffers. Wij denken aan hun nabestaanden en aan iedereen in Japan die door het natuurgeweld is getroffen. Het is niet eenvoudig om in deze dagen van rouw, verlies en ontreddering met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Toch, zo weten wij, heeft het Japanse volk in zijn rijke geschiedenis vaker een enorme veerkracht getoond. Ik ben ervan overtuigd dat wij die veerkracht ook deze keer weer zullen zien. Namens alle Nederlanders wens ik de inwoners van Japan alle kracht toe die nodig is om deze moeilijke periode te boven te komen.

Devoorzitter:

Ik verzoek alle aanwezigen enige ogenblikken stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

Devoorzitter:

Ik dank u wel.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven