10 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over integriteitsschendingen bij DMO,

te weten:

  • - de motie-Jasper van Dijk/Eijsink over de klokkenluider en zijn medestanders (32678, nr. 2);

  • - de motie-Hachchi/Braakhuis over de bedrijfscultuur bij Defensie (32678, nr. 3);

  • - de motie-Hachchi/Braakhuis over het functioneren van het ministerie van Defensie (32678, nr. 4);

  • - de motie-Eijsink/Braakhuis over de verantwoordelijkheid van de minister voor het informeren van de Kamer (32678, nr. 5);

  • - de motie-Eijsink c.s. over een onafhankelijk onderzoek (32678, nr. 6).

(Zie vergadering van 15 maart 2011.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Eijsink (32678, nr. 2).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi/Braakhuis (32678, nr. 3).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi/Braakhuis (32678, nr. 4).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eijsink/Braakhuis (32678, nr. 5).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (32678, nr. 6).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

MevrouwEijsink (PvdA):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 6 is aangenomen, krijg ik graag per omgaande een reactie van de minister, temeer omdat hij al een eigen onderzoek heeft gepubliceerd in de Staatscourant. Het is dus nodig om ons te informeren.

Devoorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering onmiddellijk doorzenden naar de regering.

Naar boven