Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 22, pagina 29

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over windturbines, te weten:

- de gewijzigde motie-Jansen over een aparte geluidsnorm voor windmolenparken in het landelijk gebied (31209, nr. 138).

(Zie vergadering van 23 september 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.