Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 22, pagina 15-16

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Visserij van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011, te weten:

- de motie-Jacobi c.s. over de ontwikkeling van het ASC-keurmerk (32500 XIII, nr. 48);

- de motie-Jacobi c.s. over onderbrengen van kleine vismarkten bij het Visserij Innovatie Platform (32500 XIII, nr. 49);

- de motie-Jacobi c.s. over omkering van de bewijslast bij het tegengaan van stroperij (32500 XIII, nr. 50);

- de motie-Houwers c.s. over MZI-bedrijven die voor 2004 gestart zijn (32500 XIII, nr. 51);

- de motie-Van Gerven over meebetalen door vervuilende fabrieken aan sanering van rivierbodems (32500 XIII, nr. 53);

- de motie-Van Gerven over onderzoek naar de ecologische kwaliteit van de compensatie van de Tweede Maasvlakte (32500 XIII, nr. 54);

- de motie-Koppejan c.s. over betrekken van de mogelijkheden voor sportvisserij bij waterstaatkundige werken (32500 XIII, nr. 56);

- de motie-Van Veldhoven c.s. over in Brussel promoten van het "Deense experiment" (32500 XIII, nr. 57);

- de motie-Van Veldhoven c.s. over een vangstverbod voor paling (32500 XIII, nr. 58);

- de motie-El Fassed/Ouwehand over vangstquota op basis van wetenschappelijk advies (32500 XIII, nr. 59);

- de motie-El Fassed/Van Veldhoven over een verkoopverbod van blauwvintonijn (32500 XIII, nr. 60);

- de motie-Slob c.s. over ASC-gecertificeerde pangasius (32500 XIII, nr. 61);

- de motie-Slob c.s. over een ASC-standaard voor meerval (32500 XIII, nr. 62);

- de motie-Ouwehand over de afbouw van Europese visserijsubsidies (32500 XIII, nr. 64).

(Zie wetgevingsoverleg van 8 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Houwers stel ik voor, zijn motie (32500-XIII, nr. 51) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Koppejan stel ik voor, zijn motie (32500-XIII, nr. 56) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren is van oordeel dat duurzame vis een fabeltje is. Wij geloven dus niet in certificeringstrajecten. Desondanks menen wij dat met de motie van de heer Slob op stuk nr. 61 mogelijk een kleine verbetering te bewerkstelligen valt. Omdat wij die kans niet willen afschieten, steunen wij die motie, met de genoemde kanttekening.

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (32500-XIII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (32500-XIII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (32500-XIII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32500-XIII, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32500-XIII, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (32500-XIII, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (32500-XIII, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-El Fassed/Ouwehand (32500-XIII, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-El Fassed/Van Veldhoven (32500-XIII, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32500-XIII, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32500-XIII, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32500-XIII, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.