Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 22, pagina 17

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium inzake het gewijzigde onderzoeksvoorstel parlementaire enquête financieel stelsel (31980, nr. 15).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel te besluiten en in te stemmen met het gewijzigde onderzoeksvoorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar de crisismaatregelen in de periode september 2008 tot en met januari 2009.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik benoem tot leden van deze commissie de leden De Wit, Haverkamp, Koşer Kaya, Neppérus, Graus, Vermeij en Braakhuis.