Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 28, pagina 2403-2405

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, onderdeel Cultuur en het subsidieplan Kunst van leven 2009-2012 (31700 VIII), te weten:

- de motie-Van Leeuwen over een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod (31700 VIII, nr. 18);

- de motie-Van Leeuwen over het afzien van de voorgestelde generieke korting en de verhoging van eigen inkomsten (31700 VIII, nr. 19);

- de motie-Van Leeuwen over de effecten van de invoering van een nieuw cultuurstelsel (31700 VIII, nr. 20);

- de motie-Van der Ham c.s. over het niet beëindigen van lopende initiatieven van de creatieve industrie alvorens evaluatie heeft plaatsgevonden (31700 VIII, nr. 21);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (31700 VIII, nr. 22);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok/Van Leeuwen over de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst (31700 VIII, nr. 23);

- de motie-Bosma over het beëindigen van het stelsel van kunstsubsidies (31700 VIII, nr. 24);

- de motie-Bosma over het toepassen van de Balkenendenorm (31700 VIII, nr. 25);

- de motie-Bosma over een onderzoek uit te voeren door de Algemene Rekenkamer naar de bestedingen op het gebied van kunst (31700 VIII, nr. 26);

- de motie-Halsema over het toevoegen van 2 mln. aan het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus (31700 VIII, nr. 27);

- de motie-Van der Vlies over overdracht van de kerncollectie van het Nationaal Rijtuigmuseum aan het Rijk (31700 VIII, nr. 28).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. (31700-VIII, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet in het kader van "Een Cultuur van Ontwerpen" de culturele sector een houvast moet bieden;

constaterende dat door het kabinet ruim 20 mln. extra is vrijgemaakt om de start van de nieuwe Cultuursystematiek een goede kans te geven;

constaterende dat het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten voor wat betreft de positief beoordeelde, maar niet gehonoreerde aanvragen niet toereikend is;

verzoekt de regering om in totaal 1 mln. vrij te maken ten behoeve van de sectorinstituten en de positief beoordeelde, maar niet gehonoreerde aanvragen voor het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten en daarbij de volgende verdeling te hanteren:

  • - € 400.000 sectorinstituten;

  • - € 600.000 Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 59 (31700-VIII).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Van der Vlies stel ik voor, zijn motie (31700-VIII, nr. 28) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (31700-VIII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (31700-VIII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (31700-VIII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (31700-VIII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. (31700-VIII, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vroonhoven-Kok/Van Leeuwen (31700-VIII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen. Ik constateer dat 75 leden zich voor en 75 leden zich tegen deze motie verklaren. Dat betekent dat wij hoofdelijk gaan stemmen over deze motie.

Vóór stemmen de leden: Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, Van Bommel, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Ferrier, Van Geel, Van Gerven, Gesthuizen, Van Haersma Buma, Haverkamp, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jager, Jansen, Joldersma, Kant, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Langkamp, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Mastwijk, De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Polderman, Poppe, Van Raak, Roemer, De Rouwe, Schermers, Schinkelshoek, Schreijer-Pierik, Slob, Smilde, Smits, Spies, Van der Staaij, Sterk, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van Velzen, Verdonk, Van der Vlies, Voordewind, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Aasted-Madsen-van Stiphout, Anker, Atsma en Bashir.

Tegen stemmen de leden: Blok, Blom, Boekestijn, Boelhouwer, Bosma, Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Van Dijken, Dijsselbloem, Diks, Eijsink, Fritsma, Van Gent, Gill'ard, Graus, Griffith, Van der Ham, Hamer, Heerts, Heijnen, Jacobi, Kalma, Kamp, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Leerdam, Madlener, Neppérus, Nicolaï, Ouwehand, Pechtold, Remkes, Roefs, De Roon, Rutte, Samsom, Sap, Schippers, Smeets, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Tang, Teeven, Thieme, Tichelaar, Timmer, Van der Veen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Vos, Waalkens, Weekers, Wilders, Wolbert, Zijlstra, Agema, Aptroot, Arib, Van Baalen, Van Beek en Besselink.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 71 tegen 70 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (31700-VIII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (31700-VIII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (31700-VIII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema (31700-VIII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.