Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 28, pagina 2419

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de activiteiten van Marokkaanse inlichtingendiensten in Nederland, te weten:

- de motie-Griffith over migrantengroepen die kwetsbaar zijn voor ongewenste inmenging (28844, nr. 27);

- de motie-Griffith over een Europese aanpak van ongewenste inmenging (28844, nr. 28);

- de motie-Karabulut over het bij het komend bezoek aan Marokko aan de orde stellen van ongewenste beïnvloeding (28844, nr. 29);

- de motie-Karabulut over ongewenste beïnvloeding van Nederlandse imams (28844, nr. 30);

- de motie-Fritsma over het ontheffen uit hun functie van 9 imams (28844, nr. 31).

(Zie vergadering van 20 november 2008.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Karabulut (28844, nr. 29) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Griffith (28844, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Griffith (28844, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

De fractie van D66 wenst geacht te worden voor de motie-Griffith op stuk nr. 27 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dit verandert de uitslag niet.

In stemming komt de motie-Karabulut (28844, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (28844, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.