Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-5630-5634".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31257
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-04-23
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5634
Identifier h-tk-20072008-5630-5634
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5630-5634
PS key HAN8280A06
Publicatiedatum 2008-05-14
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 80
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5630
Taal nl
Titel Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met slachtofferhulp en reclassering (31257)
Vergaderjaar 2007-2008