Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de marktwerking in de publieke sector, te weten:

- de motie-Kant/Vendrik over het opschorten van nieuwe initiatieven voor meer marktwerking in de publieke sector (24036, nr. 331);

- de motie-Kant over het voorkomen dat de regels van de interne markt leiden tot ongewenste inmenging in de publieke sector (24036, nr. 332);

- de motie-Aptroot c.s. over overleg met de Kamer over de onderzoeksopdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie (24036, nr. 333);

- de motie-Ten Hoopen c.s. over een markteffectentoets (24036, nr. 334);

- de motie-Crone c.s. over een marktleertoets (24036, nr. 335).

(Zie vergadering van 30 mei 2007.)

In stemming komt de motie-Kant/Vendrik (24036, nr. 331).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (24036, nr. 332).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot c.s. (24036, nr. 333).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Hoopen c.s. (24036, nr. 334).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (24036, nr. 335).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven